Διαφάνεια ClarusClarus, επίθετο (latin), -a, -um = καθαρός, λαμπρός, ξεκάθαρος, σαφής, προφανής, φημισμένος, ένδοξος, διαπρεπής (πηγή - el.wiktionary.org)

Η διαδικασία και η μεθοδολογία σύγκρισης που χρησιμοποιεί το allazorevma.gr είναι απόλυτα ξεκάθαρες και διαφανείς! Οι άνθρωποι της Clarus ESCo ελέγχουν τους τιμοκαταλόγους των παρόχων ώστε να ενημερώνονται άμεσα οι αλλαγές που πραγματοποιούνται. Τα στοιχεία μας είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο (πάροχο, καταναλωτή ή δημόσια αρχή).allazorevma.gr