Βασικές Αρχές Λειτουργίας Ψηφιακών Εργαλείων Σύγκρισης ΤιμώνΟι ψηφιακές πλατφόρμες σύγκρισης τιμών πρέπει να λειτουργούν με:

Διαφάνεια
Εξηγούν τις υπηρεσίες τους και το πώς κερδίζουν χρήματα
 1. Προβαίνουν σε μια γενική παρουσίαση για το πώς κερδίζουν χρήματα.
 2. Περιγράφουν με σαφήνεια ποιο μέρος της αγοράς καλύπτουν
 3. Εξηγούν τους τυχόν δεσμούς ιδιοκτησίας με τους προμηθευτές που παρουσιάζουν
 4. Εξηγούν το πώς έχουν κατατάξει τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται.
 5. Δηλώνουν πότε και πώς επηρεάζουν οι εμπορικές σχέσεις τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται.
 6. Καθιστούν σαφές στους καταναλωτές το συνολικό κόστος των υπηρεσιώνσυμπεριλαμβανομένων τυχόν υποχρεωτικών επιβαρύνσεων.
 7. Εξηγούν σαφώς τις προωθητικές προσφορές.
 8. Βεβαιώνονται ότι όλες οι διαφημίσεις είναι αναγνωρίσιμες ως τέτοιες.
Ακρίβεια
Παρέχουν πληροφορίες που είναι πλήρεις, σωστές, σχετικές, ενημερωμένες και μη παραπλανητικές
 1. Περιλαμβάνουν σε κάθε αποτέλεσμα όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένης της τιμής και των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων/υπηρεσιών
 2. Βεβαιώνονται ότι οι πληροφορίες είναι σωστές, ενημερωμένες και μη παραπλανητικές.
 3. Αντιμετωπίζουν έγκαιρα τυχόν ανακρίβειες ή λάθη.
 4. Βεβαιώνονται ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σχετίζονται με τα κριτήρια αναζήτησης.
 5. Περιγράφουν με σαφήνεια τις παραδοχές που έγιναν για τη δημιουργία των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν.
 6. Εξηγούν τους περιορισμούς σχετικά με την διαθεσιμότητα των προϊόντων που παρουσιάζοντai  στα αποτελέσματα.
Υπευθυνότητα
Προστατεύουν τα στοιχεία των χρηστών και είναι διαθέσιμοι σε επικοινωνία
 1. Συμμορφώνοντια με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προστασία δεδομένων και τη νομοθεσία περί απορρήτου.
 2. Εξηγούν την συλλογή και τη χρήση των δεδομένων των καταναλωτών και τις δυνατότητες των καταναλωτών να τα ελέγχουν.
 3. Όταν προβάλουν κριτικές ή αξιολογήσεις προιόντωνεφαρμόζουν διαδικασίες ώστε οι χρήστες να βλέπουν την πλήρη εικόνα και να έχουν γνώση του τρόπου συλλογής και ελέγχου των αξιολογήσεων.
 4. Αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες επαγγελματικά και δίκαια. και παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παραπόνων.
Ευκολία στη χρήση
Επιτρέπουν τη εύκολη εύρεση και κατανόηση πληροφοριών
 1. Παρουσιάζουν όλες τις βασικές πληροφορίες με σαφή, έγκυρο και έγκαιρο τρόπο.
 2. Παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στους χρήστες τους, συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
 3. Συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχετική νομοθεσία.

*Ελεύθερη μετάφραση κειμένου που περιλαμβάνεται στην Ερευνα της Βρετανικής Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την αγορά των Ψηφιακών Εργαλείων Σύγκρισης Τιμών, Δεκέμβριος 2017.


Αθήνα Σεπτέμβριος 2018
Ετοιμάστηκε από : Α. Γκίκα,
Clarus ESCo, allazorevma.grClarus, επίθετο (latin), -a, -um = καθαρός, λαμπρός, ξεκάθαρος, σαφής, προφανής, φημισμένος, ένδοξος, διαπρεπής (πηγή - el.wiktionary.org)

Η διαδικασία και η μεθοδολογία σύγκρισης που χρησιμοποιεί το allazorevma.gr είναι απόλυτα ξεκάθαρες και διαφανείς! Οι άνθρωποι της Clarus ESCo ελέγχουν τους τιμοκαταλόγους των παρόχων ώστε να ενημερώνονται άμεσα οι αλλαγές που πραγματοποιούνται. Τα στοιχεία μας είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο (πάροχο, καταναλωτή ή δημόσια αρχή).allazorevma.gr