Όροι Χρήσης - Προσωπικά Δεδομένα



Όροι και Προϋποθέσεις, Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και άλλες σημαντικές πληροφορίες για την διαδικτυακή Υπηρεσία «Αλλάζω Ρεύμα».



1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα http://allazorevma.gr (η «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία Clarus ESCo Α.Ε., με έδρα την Νίκαια, Π. Ράλλη 396, 18451 και ΑΡΜΑΕ 009269201000 (η «Εταιρεία»), η οποία και την διαχειρίζεται.  Η επίσκεψη και χρήση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο,  της Ιστοσελίδας αυτής καθώς και κάθε υπηρεσίας που αυτή παρέχει σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

2. Περιγραφή της ιστοσελίδας και της υπηρεσίας

Η Ιστοσελίδα παρέχει στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελληνική επικράτεια την δυνατότητα να έχουν μία συγκριτική εικόνα των τιμολογίων που είναι δημοσιευμένα από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να διευκολύνει την απόφαση τους για το ποιος είναι πιο κατάλληλος για τις δικές τους καταναλωτικές ανάγκες.

 

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής στηρίζονται στα δημοσιευμένα και δημοσίως προσβάσιμα τιμολόγια των προμηθευτών υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και εξαρτώνται απόλυτα από τις πληροφορίες που οι καταναλωτές εισάγουν στα ειδικά πεδία της ιστοσελίδας. Εάν τα στοιχεία κατανάλωσης ή τα τιμολόγια των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας αλλάξουν στο μέλλον, τότε η δαπάνη και το όφελος που θα προκύπτουν θα είναι διαφορετικά. Προτείνουμε στους χρήστες της Ιστοσελίδας να πειραματιστούν με τους υπολογισμούς και τα αποτελέσματα τους εισάγοντας εναλλακτικά στοιχεία κατανάλωσης αν προβλέπουν ότι θα μεταβληθούν σημαντικά στο μέλλον.

 

3. Ευθύνη και περιορισμός της

Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι τα αποτελέσματα της σχετικής σύγκρισης των τιμολογίων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι απολύτως σωστά αφού εξαρτώνται από τις πληροφορίες που καταχωρεί ο χρήστης/καταναλωτής και τις οποίες η Εταιρεία μας ούτε επιθυμεί ούτε δύναται να ελέγχει.

 

Επιπλέον κάθε καταναλωτής και χρήστης της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά ο ίδιος υπεύθυνος για την εκπόνηση της σχετικής έρευνας αγοράς και την επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας αφού ενημερωθεί και λάβει υπόψη τυχόν εποχικές προσφορές κάθε προμηθευτή καθώς και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που συνοδεύουν τα τιμολόγια και τις προσφορές τους και μπορεί να αλλάζουν την τελική χρέωση του.

 

Συνεπώς, κάθε πληροφορία και περιεχόμενο που παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει» και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν επαγγελματική συμβουλή. Συνακόλουθα, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει τόσο για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των σχετικών υπολογισμών για την παρουσίαση του επωφελέστερου τιμολογίου, αφού τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στους χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας αποτελούν απλώς μία ενδεικτική εικόνα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας την δεδομένη στιγμή που την επισκέπτεται ο χρήστης/καταναλωτής και ανάλογα με τα δεδομένα που αυτός εισάγει στα σχετικά πεδία όσο και για την τελική επιλογή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από τον καταναλωτή και χρήστη. Αποτελέσματα συγκρίσεων, σχολιασμοί, απόψεις και άλλο συναφές υλικά που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ή έχουν καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα, δεν δύνανται να νοούνται ως επαγγελματικές συμβουλές ή προσκλήσεις για σύναψη συμβάσεως. Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε τέτοιου είδους υλικό προς οποιονδήποτε επισκέπτη και χρήστη της Ιστοσελίδας ή προς όποιον τρίτο τυχόν ενημερώνεται για οποιαδήποτε από τα περιεχόμενά του.

 

Κάθε χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι παρά την συνεχή ενημέρωση της Ιστοσελίδας και τον συνεχή έλεγχο της διαδικασίας για την σύγκριση των τιμολογίων από την Εταιρεία, είναι δυνατό οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα κάποιες φορές να μην φαίνονται επαρκείς ή ορθές. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική  διεύθυνση http://allazorevma.gr/index.php/contact.

 

Η Εταιρεία εξάλλου αν και σκοπεύει να έχει την Ιστοσελίδα της διαθέσιμη και λειτουργική καθ’ όλο το 24ωρο και κάθε ημέρα, των εξαιρουμένων και αργιών περιλαμβανομένων, δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία και πρόσβαση των χρηστών/καταναλωτών στην Ιστσελίδα, ούτε αποδέχεται οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση, ολικής ή μερικής, μη προσβασιμότητας ή διαθεσιμότητας των λειτουργιών της.

 

Τέλος, αν και η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί σύγχρονα συστήματα προστασίας της Ιστοσελίδας από κυβερνοεπιθέσεις, διάδοση ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  και, γενικώς, οιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού, ουδεμία ευθύνη φέρει  για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από κυβερνοεπιθέσεις που τυχόν γίνουν μέσω της Ιστοσελίδας της από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, από ιούς ή άλλα τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να προσβάλλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή των χρηστών, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό που οφείλονται στη χρήση της Ιστοσελίδας μας ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Ιστοσελίδα μας ή οιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα του Διαδικτύου στην οποία τυχόν ανακατευθύνεται ο χρήστης.


Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πρόσβαση ιστοσελίδων τρίτων μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων (
links) και υπερσυνδέσμων (hyperlinks) στους οποίους δύναται να παραπέμπεται ο χρήστης είτε από την Εταιρεία είτε από τους λοιπούς χρήστες της Ιστοσελίδας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία επίσης για οποιεσδήποτε δηλώσεις, πληροφορίες, περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που δημοσιεύονται σε, ή μπορεί να είναι προσβάσιμα από, ιστοσελίδες τρίτων.

 

Σε κάθε περίπτωση η συνολική ευθύνη της Εταιρείας μας έναντι κάθε καταναλωτή ή και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το Νόμο βαθμό και δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση τυχόν αποθετικής, έμμεσης και παρεμπίπτουσας ζημίας καθώς και απώλεια πελατών.

 

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνει το σύνολο των κείμενων, τα γραφικά, τις εικόνες, τις φωτογραφίες τα σχέδια, τα βίντεο, τους ήχους κλπ. (εφεξής Περιεχόμενο), τα σήματα (είτε εμπορικά είτε υπηρεσιών) καθώς και ο κώδικας λογισμικού που χρησιμοποιείται για την λειτουργικότητα και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  της Εταιρείας και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Στο Περιεχόμενο περιλαμβάνονται και τα τυχόν σχόλια των επισκεπτών και χρηστών της Ιστοσελίδας καθώς και το περιεχόμενο που εισάγεται είτε από τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας είτε από τρίτους στις σχετικές υπηρεσίες συζητήσεων (chat, forum, faq κλπ.).

 

Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το Περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Εξαιρείται το περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας απευθύνεται σε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική επικράτεια και διατίθεται μόνο για την προσωπική τους ενημέρωση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια της Εταιρείας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://allazorevma.gr/index.php/contact.

 

5. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, Πολιτική Ορθής Χρήσης των λειτουργιών της και Προσωπικά Δεδομένα

Α.Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας επιτρέπεται μόνο σε προσωρινή βάση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει τις λειτουργίες και υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας χωρίς προειδοποίηση ή οιαδήποτε ευθύνη. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε επιμέρους μέρη αυτής ή σε κάποιες λειτουργίες της μπορεί να περιοριστεί ή να καταστεί ελεγχόμενα προσβάσιμη μετά από σχετική εγγραφή των χρηστών στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ιστοσελίδας (registration), με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της λειτουργικότητας της.

 

Στην περίπτωση που για την πρόσβαση των χρηστών σε κάποιες λειτουργίες της Ιστοσελίδας χρειάζεται αυτός να αποκτήσει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης πρόσβασης (user name και password) τότε κάθε χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας, ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να χειρίζεται τις πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές, και δεν θα πρέπει να τις γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε χρήστη, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας, ο χρήστης αυτός δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης.

 

Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και τη διασφάλιση ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση Ιστοσελίδα μας με χρήση των στοιχείων αναγνώρισης του έχουν επίγνωση αυτών των όρων, και ότι συμμορφώνονται με αυτούς. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή η απώλεια των προσωπικών πληροφοριών που είναι πέρα από τον έλεγχό της.

 

Β.Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι επιτρεπτή μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν εμποδίζει την ορθή της λειτουργία και την πρόσβαση των άλλων χρηστών. Οι επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας
δεν πρέπει να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα εισάγοντας εν γνώσει τους ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Επίσης απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, στον  διακομιστής στον οποίο αποθηκεύεται αυτή ή σε οποιοδήποτε server, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την Ιστοσελίδα μας.


Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στους χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας τη δυνατότητα να σχολιάζουν επίκαιρα θέματα που αφορούν την αγορά ενέργειας ή να διατυπώνουν την προσωπική τους εμπειρία από την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Συνακόλουθα οι επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες της ορθής συμπεριφοράς στις περιπτώσεις που δημοσιεύουν σχόλια ή παρατηρήσεις στα σχετικά τμήματα της Ιστοσελίδας.

 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η δημοσίευση περιεχομένου που είναι συκοφαντικό ή εξυβριστικό ή παραβαίνει τα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), τα χρηστά ήθη και την γενετήσια αξιοπρέπεια, όπως επίσης η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων τρίτων, τα ρατσιστικά μηνύματα και οι προσωπικές επιθέσεις, η άμεση ή έμμεση διαφήμιση και το spamming καθώς και η προσπάθεια προσέλκυσης πελατών μέσω της Ιστοσελίδας ή η πώληση (απαγορευμένων ή μη) από την ισχύουσα νομοθεσία αγαθών, η δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων για την ταυτότητα του χρήστη, η διανομή λογισμικού και παράνομου περιεχόμενου και γενικά κάθε πράξη που αντιβαίνει το Νόμο. Επίσης απαγορεύεται η παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.


Οιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω δύναται να επιφέρει τον άμεσο αποκλεισμό του χρήστη από τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε αυτήν της διαδικτυακής του διεύθυνσης
IP) και την ενημέρωση των αρχών για τις τυχόν παράνομες πράξεις. 


Γ.Η Εταιρεία τηρεί πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων για την προστασία των χρηστών και επισκεπτών της Ιστοσελίδας από ανεπιθύμητη χρήση των δεδομένων τους αυτών, η οποία περιγράφεται παρακάτω.

 

6. Ισχύς και Τροποποίηση

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους ισχύουν άμεσα και στο σύνολο τους και διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι τυχόν αντίθετος με το ισχύον νομικό πλαίσιο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων και προϋποθέσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τις υπηρεσίες και λειτουργίες της Ιστοσελίδας καθώς και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών και επισκεπτών αυτής  Ουδεμία τέτοια τροποποίηση θα ισχύει αν δεν επιβεβαιώνεται εγγράφως από την Εταιρεία ή ενσωματώνεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όπως δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα.

 

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών ή επισκεπτών της Ιστοσελίδας οι οποίοι δεσμεύονται πλήρως από αυτούς με μόνη την επίσκεψη τους σε αυτήν και χωρίς άλλες διατυπώσεις.

 

Προσωπικά Δεδομένα  

 

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας. Από την Εταιρεία συλλέγονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες της Ιστοσελίδας οικειοθελώς παρέχουν.

 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και όσα ειδικότερα ορίζονται κατωτέρω. Η παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων δύναται να τροποποιείται οποτεδήποτε και μονομερώς από την Εταιρεία, πάντα όμως στα πλαίσια του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας καλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους για τυχόν τροποποιήσεις. Η πρόσβαση, επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν, από τον επισκέπτη/χρήστη αυτής.

 

Η Εταιρεία συλλέγει, μέσω της Ιστοσελίδας,  προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών αυτής, μόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι επιθυμούν να γίνουν αποδέκτες του ενημερωτικού της δελτίου (newsletter) ή στην περίπτωση που ενδιαφέρονται για αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Επίσης συλλέγει στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Προς τον σκοπό της ασφαλέστερης πιστοποίησης της διαδικασίας, κάθε χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας μετά την συμπλήρωση της ειδικής φόρμας στην Ιστοσελίδα για να λαμβάνει το ενημερωτικό μας δελτίο θα λάβει ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Επίσης, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης επιθυμεί να αλλάξει προμηθευτή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας, θα λαμβάνει ένα επιβεβαιωτικό email με τα αποτελέσματα των μετρήσεων καθώς και τα στοιχεία του προμηθευτή που επέλεξε. Αν παρόλα αυτά επιθυμείτε να διαγραφείτε από τη λίστα των ληπτών του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας μπορείτε οποτεδήποτε να δηλώσετε την επιθυμία σας αυτή αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://allazorevma.gr/index.php/contact.

 

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία δύναται να συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας είναι τα ακόλουθα:

  • Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
  • Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

 

Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών και για το λόγο αυτό δεν επιθυμούμε την χρήση της Ιστοσελίδας από παιδιά κάτω των 13 ετών ενώ δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να κατέχει ούτε τηρεί εν γνώση της οιοδήποτε προσωπικό δεδομένο για χρήστες της Ιστοσελίδας με ηλικία  κάτω των 13 ετών.

 

Η Εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη εκτός από τις περιπτώσεις που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία είτε για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης με την Εταιρεία, είτε για την διευκόλυνση ενός αιτήματος του χρήστη της Ιστοσελίδας είτε σύμφωνα με το Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Κάθε χρήστης αποδέχεται επίσης ότι η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που παρέχει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών της Ιστοσελίδας  καθώς και για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την Ιστοσελίδα. Στα πλαίσια αυτά κάθε χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ότι με τη χρήση αυτής συναινεί στην διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτα (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα με τις οποίες η Εταιρεία συνεργάζεται με σκοπό την επικοινωνία με τον επισκέπτη/χρήστη μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, SMS ή e-mail για την ενημέρωση του σχετικά με τρέχοντα ή νέα προϊόντα και υπηρεσίες είτε της Εταιρείας είτε συνεργατών της που μπορεί να τον ενδιαφέρουν σχετικά. Επίσης τρίτα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί από την Εταιρεία είναι δυνατό να επικοινωνήσουν με τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας στα πλαίσια σχετικής έρευνας της αγοράς ή για να καταγράψουν τυχόν σχόλιά τους.  

 

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να επικοινωνούν με τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας για οιοδήποτε θέμα αφορά την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του (Clarus ESCo ΑΕ, Π. Ράλλη 396, 18451, Νίκαια, email contact@clarusesco.com, τηλ. 2107250117, fax: 2107250183).

 

Η Εταιρεία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της Ιστοσελίδας με τη χρήση αρχείων cookies. Τα αρχεία cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν παρέχουν οιαδήποτε πρόσβαση στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή του χρήστη. Τα αρχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη στην Ιστοσελίδα, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της Ιστοσελίδας οι οποίες είναι περισσότερο επισκέψιμες, χρήσιμες ή δημοφιλείς στους επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας. Τα αρχεία αυτά συνήθως περιέχουν και στοιχεία για το ποιόν φυλλομετρητή (browser) χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επίσης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την εμφάνιση πληροφοριών και διαφημιστικών μηνυμάτων στους χρήστες κατά την πλοήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας.

 

Επιπλέον, όταν η πρόσβαση της Ιστοσελίδας γίνεται μέσω φορητών συσκευών, όπως smartphones, tablets κλπ. επιπροσθέτως των ανωτέρω πληροφοριών η Ιστοσελίδα απαιτεί την πρόσβαση σε πληροφορίες για την φορητή αυτή συσκευή (όπως λειτουργικό σύστημα, μέγεθος οθόνης, γεωγραφικά δεδομένα κ.α.) με σκοπό την καλύτερη τεχνική λειτουργία της και την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων πρόσβασης.

 

Οι  επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να ρυθμίσουν τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιούν για την πλοήγηση στο διαδίκτυο (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Chrome κλπ.) ώστε να αποκλείεται ή να ζητείται η έγκριση του για την χρήση των αρχείων cookies. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατό κάποιες από τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας να μην είναι εφικτές στους συγκεκριμένους χρήστες.  Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους τηρούν τρίτοι διαδικτυακοί τόποι και ιστοσελίδες ακόμα και αν μετέβησαν σε αυτούς οι χρήστες μέσω συνδέσμων (links) που βρίσκονται στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

 

H διεύθυνση IP αποτελεί έναν μοναδικό αριθμό διαδικτυακής διεύθυνσης η οποία καθορίζεται από τον προμηθευτή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISP) της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας οι ηλεκτρονικές συσκευές του χρήστη έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στην Ιστοσελίδα. Οι διευθύνσεις IP αυτές διατηρούνται από την Εταιρεία, χωρίς βεβαίως συσχετισμό τους με προσωπικά δεδομένα και μόνο για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων της Ιστοσελίδας (server, data base, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι μία τέτοια διεύθυνση IP είναι δυνατό να γνωστοποιηθεί σε δημόσιες αρχές που νομίμως τις αιτούνται σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία του Νόμου.

 

Σε κάθε περίπτωση μόνο συγκεκριμένοι εργαζόμενοι της Εταιρείας έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενώ απαγορεύεται η πρόσβαση προσώπων σε αυτά χωρίς εξουσιοδότηση. Η Εταιρεία έχει λάβει εύλογα τεχνικά μέτρα για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.

 



allazorevma.gr