Ποια είναι η διαδικασία αλλαγής ονόματος του μετρητή μας

May, 25, 2017


Ποια είναι η διαδικασία αλλαγής ονόματος του μετρητή μας

Και όμως είναι απλό! Ειδικά μέσω του allazorevma,gr όπου μπορείτε να στείλετε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά. 

Για να αλλάξουμε λοιπόν Πάροχο και όνομα χρειαζόμαστε:

1 - Φωτοτυπία της ταυτότητας μας 
2 - Έναν παλιό λογαριασμό 
3-  Ε9 εάν είστε ιδιόκτητες ή το μισθωτήριο μέσω TAXIS εάν είστε ενοικιαστής 

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος παλιός λογαριασμός τότε (ανάλογα με τον Πάροχο) εναλλακτικά χρειάζεστε το αποδεικτικό κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου στον ΔΕΔΔΗΕ, ή Ε9 που να αναγράφει τον αριθμό Παροχής. ή έγγραφο με τα στοιχεία της Παροχής από τον ΔΕΔΔΗΕ ( αποδίδεται μόνο στον ιδιόκτητη ). 

Να σημειωθεί στην περίπτωση αλλαγής ονόματος εάν έχει λήξει η υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) , η όποια έχει ισχύ 14 έτη για τις οικιακές Παροχές, θα ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ υποβολή νέας. Καλώντας στο 11500 με τον αριθμό Παροχής μπορείτε να μάθετε εάν είναι σε ισχύ 

Αλλαγή ονόματος και Παρόχου μαζί εύκολα γρήγορα και σωστά  με το allazorevma.gr !
 

allazorevma.gr