Ηλεκτρονική καταχώρηση μέτρησης

June, 1, 2017


Ηλεκτρονική καταχώρηση μέτρησης

Υπό κανονικές συνθήκες, ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει καταγραφή μέτρησης ώστε να εκδοθεί εκκαθαριστικός λογαριασμός. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό δεν γίνεται μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα η εκτιμώμενη κατανάλωση του έναντι λογαριασμού να διαφέρει αρκετά από την πραγματική κατανάλωση της περιόδου. Κάποιοι πάροχοι προσφέρουν την δυνατότητα να καταχωρεί ο καταναλωτής ηλεκτρονικά την πραγματική κατανάλωση στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να μην χρεωθεί ποσό που δεν αντιστοιχεί στην χρήση του. Η διαφορά ούτως ή άλλως συμψηφίζεται στον εκκαθαριστικό, αλλά με την ηλεκτρονική καταχώρηση μπορεί ο καταναλωτής να αποφύγει μεγάλες χρεώσεις στον έναντι (εάν η εκτίμηση είναι μεγαλύτερη της πραγματικής), καθώς και μεγάλες χρεώσεις στον εκκαθαριστικό (εάν η εκτίμηση είναι μικρότερη της πραγματικής).

Μια τέτοια υπηρεσία, δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα, ακόμα και εάν δεν υπάρξει εκκαθαριστικός για κάποιο διάστημα, να χρεώνεται βάση της πραγματικής κατανάλωσης και να μην έρχεται αντιμέτωπος με δυσάρεστες εκπλήξεις.

 

allazorevma.gr