Γιατί δεν πρόκειται να ''μείνω'' ποτέ χωρίς ρεύμα αν φύγω από την ΔΕΗ

June, 6, 2017


Γιατί δεν πρόκειται να ''μείνω'' ποτέ χωρίς ρεύμα αν φύγω από την ΔΕΗ

Η απλή και γρήγορη απάντηση είναι ότι, αν φύγετε και συμβεί κάτι στον νέο σας προμηθευτή,  .... θα ξαναγυρίσετε αυτόματα στην αγκαλιά της. Η ΔΕΗ με βάση τον Νόμο έχει ορισθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως "Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου" . Υποχρεούται δηλαδή να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους. Η μετάπτωση στην υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου πραγματοποιείται αυτόματα για τον καταναλωτή.

Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου προστατεύει τους καταναλωτές από το να "μείνουν χωρίς ρεύμα"  με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους δικούς του πελάτες (εμπρόθεσμη πληρωμή, τεχνική υποστήριξη). Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει ότι στην περίπτωση τεχνικού προβλήματος, ο ΔΕΔΔΗΕ που είναι υπεύθυνος για το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα αποκαθιστά το πρόβλημα χωρίς καμία διάκριση. 

Υπάρχει μόνο μια διαφορά : Οι καταναλώσεις των πελατών που έχουν υπαχθεί στην ΔΕΗ με καθεστώς "Τελευταίου Καταφυγίου" τιμολογούνται, με τα ισχύοντα για την εκάστοτε κατηγορία πελατών τιμολόγια της ΔΕΗ, με προσαύξηση 10% για πελάτες χαμηλής τάσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι "προσωρινοί" στο καταφύγιο και πρέπει να επιλέξουν νέο προμηθευτή (ακόμα και την ίδια την ΔΕΗ) ώστε να μην πληρώνουν την προσαύξηση αυτή.  
 

allazorevma.gr