Η ΔΕΗ ζητάει δανεικά από τους πελάτες της. Συμφέρει;

June, 26, 2017


Η ΔΕΗ ζητάει δανεικά από τους πελάτες της. Συμφέρει;

Η ΔΕΗ προτείνει στους πελάτες της να της προπληρώσουν τους λογαριασμούς ενός χρόνου και να τους δώσει έκπτωση 6% στην χρέωση ενέργειας κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού. Αυτό ισοδυναμεί με δανεισμό της ΔΕΗ από τον πελάτη.

Με τι επιτόκιο; Το allazorevma.gr  υπολογίζει ότι το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο είναι περίπου  3,6%. Γιατί όχι 6%; Γιατί το 6% υπολογίζεται μόνο στην χρέωση ενέργειας - που είναι μικρότερη από το 40% του συνολικού λογαριασμού.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αν ο πελάτης έχει στην διάρκεια της συμφωνίας μικρότερη κατανάλωση από αυτή με βάση την οποία υπολογίστηκε η προκαταβολή (την περσινή χρονιά σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις) η απόδοση του "δανεισμού" μειώνεται και φθάνει (στους 18 μήνες) το 2,5%. Αντίθετα, αν η κατανάλωση αυξηθεί σε σχέση με την βάση υπολογισμού η απόδοση ανεβαίνει.

Πολύπλοκα πράγματα. Το ερώτημα πάντως για κάθε πελάτη είναι ποια είναι η εναλλακτική ευκαιρία αποταμίευσης (για τον ιδιώτη) ή επένδυσης (για την επιχείριση)  -  με την προϋπόθεση ότι έχουν περίσσευμα. Βέβαια υπάρχει και το άλλο ερώτημα: με πόσο δανείζεται η ΔΕΗ από τις Τράπεζες; Αν δανείζεται με υψηλότερο επιτόκιο, τι ξέρουν οι Τράπεζες και την χρεώνουν κάτι παραπάνω;  Ένας ορθολογικά ενεργών (δηλαδή συντηρητικός) δανειστής θα περίμενε απάντηση και σ'αυτό πριν αποφασίσει να διαθέσει το υστέρημά του στην ΔΕΗ.

 

allazorevma.gr