Σε Πόσο Χρόνο Αλλάζουμε Προμηθευτή Ρεύματος;

July, 6, 2017


Σε Πόσο Χρόνο Αλλάζουμε Προμηθευτή Ρεύματος;

Το allazorevma.gr έχει πλέον αρκετά στατιστικά στοιχεία για να δώσει μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα: Πόσο χρόνο παίρνει από την στιγμή που ένας καταναλωτής υποβάλει μια αίτηση για αλλαγή Προμηθευτή ρεύματος μέχρι να αλλάξει; (στον κλάδο η αλλαγή ονομάζεται "αλλαγή εκπροσώπησης"). Η απάντηση είναι : κατά μέσο όρο 15 (ημερολογιακές) ημέρες. 

Τα στοιχεία είναι πραγματικά (και όχι δειγματοληπτικά) και αφορούν αιτήσεις που έγιναν μέσω του allazorevma.gr και προέρχονται από μερικές εκατοντάδες περιπτώσεις που διεκπεραιώθηκαν στην διάρκεια των πρόσφατων δύο μηνών. (Δεν έγινε "καθαρισμός " των δεδομένων που σημαίνει ότι περιλαμβάνονται όλες οι παρατηρήσεις με κίνδυνο ορισμένες ειδικές περιπτώσεις να παραμορφώνουν το στατιστικό αποτέλεσμα). 

Ο μέσος όρος βέβαια δεν είναι αρκετός για να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα αλλά η κατανομή ήταν αρκετά συμμετρική γύρω από τις 15 ημέρες (ο ενδιάμεσος υπολογίστηκε σε 14 ημέρες). Ανακαλύψαμε μια διασπορά των ημερών από 5 έως 25 μέρες για το 70% των περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι το 15% των αιτήσεων διεκπεραιώθηκαν πλήρως σε  5 ημέρες ή λιγότερο! Από την άλλη μεριά ένα άλλο 15% έκανε περισσότερες από 25 μέρες)

Στη διαδικασία αλλαγής Παρόχου εμπλέκονται ο νέος Πάροχος, ο ΔΕΔΔΗΕ και ο τυχόν εμπορικός συνεργάτης του Παρόχου. Το allazorevma.gr σκοπεύει να παρακολουθεί τα στοιχεία ώστε σύντομα να είναι σε θέση να αξιολογεί τον κάθε εμπλεκόμενο για το πόσο γρήγορα διεκπεραιώνει την διαδικασία με σκοπό την βελτίωσή του. Δεδομένου ότι  όπως μάθαμε πρόσφατα στόχος των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας είναι να κατέβει στην μια (1) ημέρα - κάποτε
 

allazorevma.gr