Κάνε το Καλό και Ρίξ' το στο Γιαλό - Η Αλλαγή Παρόχου ως Κοινωνική Συνεισφορά

July, 20, 2017


Κάνε το Καλό και Ρίξ' το στο Γιαλό - Η Αλλαγή Παρόχου ως Κοινωνική Συνεισφορά

Όταν ένας καταναλωτής ρεύματος αλλάζει Πάροχο - κοιτάζοντας το προσωπικό του συμφέρον - συγχρόνως ενεργεί άθελά του προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Η ενέργειά του ωφελεί τρίτους ενώ ο σκοπός του δεν ήταν κατ΄ανάγκη αυτός. Αυτό γιατί στέλνει ένα μήνυμα στην αγορά ότι πρέπει να χαμηλώσει τις τιμές ή να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών. Αρκούν πολύ λίγοι καταναλωτές για να περάσουν το μήνυμα - και επωφελούνται όλοι. Γιατί οι χαμηλότερες τιμές και οι καλύτερες υπηρεσίες που είναι αποτέλεσμα του μηνύματος είναι διαθέσιμες για όλους. 

Η "υγεία" της αγοράς ηλεκτρισμού - δηλαδή το ότι λειτουργεί προς το συμφέρον των καταναλωτών (αλλιώς δεν έχει λόγο ύπαρξης) φαίνεται από τον ρυθμό αλλαγής Παρόχου και όχι κατ' ανάγκη από το ύψος των τιμών ή/και τη ποιότητα των υπηρεσιών. Αυτά είναι αποτελέσματα που παράγονται από τον ενεργό καταναλωτή που ερευνά συχνά την  αγορά και αλλάζει (ή ακόμα προσποιείται ότι θα αλλάξει) Πάροχο.

Πόσο συχνά έχετε την ικανοποίηση ότι ενεργώντας για το δικό σας προσωπικό συμφέρον παρέχετε συγχρόνως μια καλή υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο; Να μια καλή ευκαιρία!
 

allazorevma.gr