Εκπτώσεις στην κατανάλωση - η σημασία της λεπτομέρειας

July, 25, 2017


Εκπτώσεις στην κατανάλωση - η σημασία της λεπτομέρειας

Αρκετοί Πάροχοι προσφέρουν εκπτώσεις έως και 100% στην χρέωση ενέργειας για χρονικό διάστημα που μετριέται σε μήνες - συνήθως τους πρώτους της διάρκειας ενός συμβολαίου 

Ανάλογα όμως με την κατανάλωσή μας τους συγκεκριμένους μήνες, το όφελος από τα προγράμματα αυτά μπορεί να διαφέρει σημαντικά. 

Μια διαφορετική και ενδιαφέρουσα προσφορά σε αυτά τα πλαίσια είναι αυτή της nrg όπου η έκπτωση προσφέρεται όχι σε μήνες αλλά σε ώρες! Δηλαδή  5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Η προσφορά αυτή είναι ουσιαστικά σταθερό ποσοστό έκπτωσης γιατί οι διαφορές στην κατανάλωση εξομαλύνονται  στο μεγάλο διάστημα των 5 μηνών που διαρκεί η προσφορά.
 

allazorevma.gr