Το allazorevma.gr σας διευκολύνει με τις διαδικασίες ενοικίασης ενός ακινήτου

September, 8, 2017


Το allazorevma.gr σας διευκολύνει με τις διαδικασίες ενοικίασης ενός ακινήτου

Το allazorevma.gr λαμβάνει πολλά αιτήματα για αλλαγή Παρόχου με την ευκαιρία νέας μίσθωσης.

Πολλές φορές ο ιδιόκτητης θα χρειαστεί να επιβαρυνθεί με το κόστος έκδοσης των παρακάτω πιστοποιητικών για να ολοκληρώσει την διαδικασία ενοικίασης 

- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, για την καταχώρηση του μισθωτηρίου στο Taxis (εάν δεν έχει ήδη εκδοθεί)

- Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, για την αλλαγή ονόματος του μετρητή (εάν αυτή έχει λήξει) 

Το allazorevma.gr εξασφάλισε ειδικές τιμές για τους εγγεγραμμένους στο newsletter χρήστες που βρίσκονται εντός Αττικής 

Συμπληρώστε εδώ την σχετική φόρμα και στα σχόλια γράψτε '' πιστοποιητικό '' για να ενημερωθείτε σχετικά 

(http://allazorevma.gr/contact)
 

allazorevma.gr