3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣEIΣ ISO ΓΙΑ ΤΗΝ VOLTON

September, 22, 2017


3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣEIΣ ISO ΓΙΑ ΤΗΝ VOLTON

Εφαρμόζοντας αποτελεσματικά την πολιτική της σε θέματα ποιότητας, η Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε., η  αμιγώς ελληνική εταιρεία που έχει εισέλθει δυναμικά στο χώρο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο έλαβε τρεις πιστοποιήσεις ISO και πλέον πληροί τις απαιτήσεις των:

ISO 9001
Περιλαμβάνει καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων αποτελώντας το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο παγκοσμίως.

ISO 14001
Καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και απευθύνεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιδιώκουν να διαχειριστούν τις περιβαλλοντικές ευθύνες τους µε συστηματικό τρόπο, ώστε να συμβάλλουν στoν περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορίας.

OHSAS 18001
Ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Με αφορμή την πιστοποίηση της εταιρείας ο κ. Ανδρέας Σκιαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Volton, δήλωσε: «Βασικός μας στόχος είναι η παροχή ποιοτικών  υπηρεσιών που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών μας. Παρακολουθούμε συνεχώς την ποιότητα ενδιάμεσων και τελικών υπηρεσιών μας και έχουμε τεκμηριώσει διαδικασίες για τον αποτελεσματικό χειρισμό των απαιτήσεων των πελατών μας και τη μέτρηση της ικανοποίησής τους. Aυτό μας επιτρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς τις ικανότητες και την αποδοτικότητα του Συστήματος Διαχείρισης πραγματοποιώντας διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σε περιοχές όπου χρειάζεται». 


Περισσότερα εδώ 
 

allazorevma.gr