Τα Νέα Τιμολόγια των Παρόχων Ρεύματος - Αυτά Που Δεν Λέγονται στο Τηλέφωνο

October, 13, 2017


Τα Νέα Τιμολόγια των Παρόχων Ρεύματος - Αυτά Που Δεν Λέγονται στο Τηλέφωνο

Ένας από τους μεγαλύτερους εναλλακτικούς παρόχους ρεύματος καινοτόμησε πρόσφατα προσφέροντας τιμολόγια ρεύματος με πολύ χαμηλή χρέωση κιλοβατώρας αλλά με υψηλό πάγιο. Ο κύριος ανταγωνιστής του αντέδρασε αμέσως με την προσφορά παρόμοιου τιμολογίου με ακόμα χαμηλότερη τιμή κιλοβατώρας και παρόμοιου ύψους πάγιο. 

Ο καταναλωτής "έχασε το μπούσουλα". Πως θα συγκρίνει τις δύο προσφορές; Ευτυχώς υπάρχει η πρώτη στην Ελλάδα ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ηλεκτρισμού το allazorevma.gr. Εκεί (και μόνο) θα βρεί την απάντηση που ζητάει. Θα θέλαμε όμως να κάνουμε μια μεγαλύτερη ανάλυση των προσφορών αυτών γιατί είναι ενδεικτική του τρόπου που σχεδιάζονται και πρέπει να αξιολογούνται.

Κατ΄αρχήν οι τιμές. Από την στιγμή που υπάρχει πάγιο, η τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής είναι τόσο χαμηλότερη όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωσή του. Αυτό σημαίνει ότι για πελάτες με κατανάλωση χαμηλότερη από ένα επίπεδο, οι προσφορές αυτές δεν είναι από άποψη τιμής ελκυστικές. Τα συγκεκριμένα τιμολόγια με βάση τους δικούς μας υπολογισμούς απευθύνονται σε καταναλωτές με καταναλώσεις τουλάχιστον 1,750 κιλοβατώρες το τετράμηνο. Να σημειωθεί πάντως προς τιμήν των δύο συγκεκριμένων παρόχων, ότι η χρέωση παγίου είναι διαφανής. Άλλοι πάροχοι χρεώνουν στην πράξη πάγιο με τρόπο που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιληφθεί ο καταναλωτής  (το καταλαβαίνει όμως το allazorevma.gr).

Πέραν όμως της τιμής υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά των τιμολογίων που είναι καλό (και σημαντικό) να λάβει υπόψη του ο καταναλωτής

Ένα από αυτά είναι η σταθερότητα της τιμής. Εδώ υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο συγκεκριμένες προσφορές. Ο ένας πάροχος υπόσχεται 24μηνη σταθερότητα τιμής ενώ ο άλλος στη πράξη διατηρεί το δικαίωμα να την αλλάξει μετά από μόλις 6 μήνες. 

Και οι δύο όμως διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόσουν ρήτρα "οριακής τιμής συστήματος" - που σημαίνει ότι μπορούν  να χρεώσουν / πιστώσουν τον λογαριασμό με ποσά ανάλογα με τις διακυμάνσεις της χονδρικής τιμής του ρεύματος σε όλη την διάρκεια του συμβολαίου. Διακυμάνσεις τις οποίες ο καταναλωτής ούτε μπορεί να προβλέψει, ούτε να παρατηρήσει ούτε να υπολογίσει την επίπτωση τους στον λογαριασμό του.

Επίσης, υπάρχει και στα δύο τιμολόγια απαίτηση ελάχιστης παραμονής. Στο ένα 24 μηνών και στο άλλο 12 μηνών. Η ποινή αποχώρησης στο ένα είναι ίση με το πάγιο μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής παραμονής και στο άλλο εξάγεται από ένα δυσνόητο πίνακα.

Τέλος υπάρχει μια βασική διαφορά. Το ένα από τα δύο τιμολόγια ισχύει μόνο για πελάτες που πληρώνουν στην ώρα τον λογαριασμό τους ενώ το άλλο δεν έχει αυτή την προϋπόθεση. Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την χαρά μας για την κατάργηση της έκπτωσης καλοπληρωτή - μια κακή πρακτική που εισήγαγε η ΔΕΗ και έχει "θολώσει" χωρίς λόγο την αγορά ηλεκτρισμού περισσότερο από όσο πρέπει. 

Όπως είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ως συμπέρασμα από τα παραπάνω, η σύγκριση των προσφορών των παρόχων ηλεκτρισμού δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και πάντως δεν μπορεί να γίνει σωστά....από το τηλέφωνο.
 

allazorevma.gr