Χαμένοι από τις αλλαγές στα ΥΚΩ; Βγείτε κερδισμένοι αλλάζοντας Πάροχο

January, 9, 2018


Χαμένοι από τις αλλαγές στα ΥΚΩ; Βγείτε κερδισμένοι αλλάζοντας Πάροχο

Αν έχετε αρκετά αυξημένες καταναλώσεις τις ώρες εφαρμογής του νυχτερινού τιμολογίου  που υπερβαίνουν τις 1750kwh το τετράμηνο τότε είστε στους χαμένους του νέου τρόπου υπολογισμού των ΥΚΩ . 

Υπάρχει λύση. Μπορείτε να αποφύγετε τις αυξημένες χρεώσεις αλλάζοντας Πάροχο  και μεταφέροντας σημαντικό μέρος της κατανάλωσης σας από τις ώρες του νυχτερινού τιμολογίου σε αυτές του ημερήσιου.

Το allazorevma.gr παραθέτει στον παρακάτω πίνακα την ανάλυση, βάσει πραγματικών στοιχείων κατανάλωσης, χρήστη μας που χρησιμοποιεί 1) αντλία θερμότητας και 2) θερμοσυσσωρευτές για θέρμανση  


* Διαφορά που προκύπτει από τον νέο τρόπο υπολογισμού των ΥΚΩ σε σχέση με τον παλιό τρόπο υπολογισμού (περισσότερα εδώ)

** Σύμφωνα με το τιμολόγιο της ΔΕΗ με έκπτωση 15% καλής πληρωμής 

*** Ο φθηνότερος Πάροχος στην σύγκριση του allazorevma.gr συμπεριλαμβανόμενων και των ειδικών προσφορών για το allazorevma.gr. O φθηνότερος Πάροχος δεν είναι ο ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις 

 

allazorevma.gr