Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας άλλαξε τα ΥΚΩ. Εμείς αλλάζουμε Πάροχο

January, 9, 2018


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας άλλαξε τα ΥΚΩ. Εμείς αλλάζουμε Πάροχο

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού των ΥΚΩ αυτές εφαρμόζονται πλέον γραμμικά, Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις κλιμακωτές χρεώσεις στην ενέργεια αφού μόλις ο καταναλωτής ξεπεράσει τις 2000kWh/τετράμηνο, το κόστος αυξάνεται για το σύνολο της κατανάλωσης στους προμηθευτές που έχουν κλίμακα !!

Με αυτόν το τρόπο εμφανίζεται το παράδοξο της πιο ακριβής κιλοβατώρας -Όπως ακριβώς συνέβαινε στα ΥΚΩ αλλά με πολύ μεγαλύτερη επίπτωση!
Ένας καταναλωτής της ΔΕΗ που θα κάψει σε ένα τετράμηνο 2000kWh, θα πληρώσει για ρεύμα 219€. Ο ίδιος καταναλωτής, αν αυξήσει την κατανάλωση του κατά μια kWh (2001kWh), θα πληρώσει 237€. Το κόστος λοιπόν της μιας και μόνο πρόσθετης κιλοβατώρας ανέρχεται σε 18€/τετράμηνο!!!

Το πρόβλημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί αλλάζοντας σε εναλλακτικό Πάροχο χωρίς κλίμακα χρέωσης-υπάρχουν και είναι μάλιστα η πλειοψηφία. Γιατί εδώ δεν μπορεί να βοηθήσει η ΡΑΕ. Πρόκειται για ανταγωνιστική χρέωση και όχι ρυθμιζόμενη.

 

allazorevma.gr