Μειώσεις στο ΕΤΜΕΑΡ, αρκετά μεγαλύτερο το όφελος σε σχέση με τις αλλαγές στα ΥΚΩ

January, 12, 2018


Μειώσεις στο ΕΤΜΕΑΡ, αρκετά μεγαλύτερο το όφελος σε σχέση με τις αλλαγές στα ΥΚΩ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Το ΕΤΜΕΑΡ χρεώνεται όπως και τα ΥΚΩ ανα κιλοβατώρα με ενιαία τιμή, χωρίς κάποια κλίμακα χρέωσης, στο άθροισμα της νυχτερινής και της ημερήσιας κατανάλωσης.

Με απόφαση της ΡΑΕ αυτό μειώνεται από 1/1/2018 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 
Για τους οικιακούς καταναλωτές με μεσαίες και μεγάλες καταναλώσεις αυτή μείωση ανέρχεται στα 2 με 5 ευρώ το τετράμηνο. Το όφελος αυτό είναι αρκετά μεγαλύτερο από το όφελος απο τις πρόσφατες αλλαγές στις χρεώσεις ΥΚΩ ( Διαβάστε περισσότερα για τα ΥΚΩ εδώ

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας οφέλους. 

allazorevma.gr