Θα προτείνατε τον Πάροχο σε άλλους καταναλωτές; Ανακοινώνουμε τους πρώτους!

February, 6, 2018


Θα προτείνατε τον Πάροχο σε άλλους καταναλωτές; Ανακοινώνουμε τους πρώτους!

Σας ευχαριστούμε πολύ για την μεγάλη συμμετοχή σας στην αξιολόγηση όλων των Παρόχων, που μας επιτρέπει πλέον να ανακοινώσουμε αποτελέσματα!

Θα ξεκινήσουμε με τους  πρώτους στην ερώτηση : ''Θα προτείνατε τον Πάροχο σε άλλους καταναλωτές;''

Σύμφωνα λοιπόν με την συνεχιζόμενη διαδικασία της αξιολόγησης 97% των πελατών της GREEN και το 95% της Volterra που συμπλήρωσαν την αξιολόγηση θα τους σύστηναν και σε άλλους καταναλωτές! Η διαφορά των δύο πρώτων μεταξύ τους δεν είναι στατιστικά σημαντική αλλά η διαφορά τους από τους υπόλοιπους εναλλακτικούς προμηθευτές είναι σημαντική - όλοι οι υπόλοιποι είναι κάτω από το 89%.

Η αξιολόγηση όμως συνεχίζεται και τα πράγματα αλλάζουν!  Θέλουμε την γνώμη σας, 

 

allazorevma.gr