Ιστορίες τηλεφωνικού ....υπερβάλοντος ζήλου

February, 23, 2018


Ιστορίες τηλεφωνικού ....υπερβάλοντος ζήλου

Σας πήραν τηλέφωνο για ένα νέο πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας. Πολλούς χρήστες μας τους έχουν πάρει και μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους.  

Φαίνεται ότι ορισμένοι  τηλεπωλητές στην προσπάθειά τους να πείσουν, υπερβαίνουν κάπως τα όρια. Αν και είναι όλοι ευγενικοί και ευπροσήγοροι, μερικές φορές, δεν είναι απόλυτα ακριβείς. Παραδείγματα;; 

  • Αποφεύγουν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με πάγιες χρεώσεις που αυξάνουν την συνολική τιμή της κιλοβατώρας - ιδιαίτερα για χαμηλές καταναλώσεις.  
  • Ορισμένες φορές παραλείπουν  τα δεκαδικά (!!!) στις τιμές της κιλοβατώρας που αναφέρουν - τα δεκαδικά όμως κάνουν κάποια διαφορά!  
  • Αποφεύγουν  να δίνουν πληροφορίες σχετικά με την σταθερότητα της τιμής και την ύπαρξη ρήτρας οριακής τιμής. Πολλές φορές, όταν πιέζονται στα θέματα αυτά, δίνουν ασαφείς απαντήσεις.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θυμόμαστε ότι Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο IΔΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - συγκρίνουμε τα τιμολόγια πάντα σε σχέση με την δική μας κατανάλωση και τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις μας.

Γι αυτό και προτείνουμε όταν σας τηλεφωνούν, παρακαλέστε  ευγενικά να σας πάρουν αργότερα, κλείστε το τηλέφωνο και γρήγορα στο allazorevma,gr

Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να πάρετε την απόφασή σας - με αντικειμενικότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία. Μετά, περιμένετε με ηρεμία και επίγνωση το νέο τηλεφώνημα. 

Ή μήπως δεν χρειάζεται; 
 

allazorevma.gr