Ένα τουλάχιστον εργαλείο σύγκρισης τιμών ρεύματος ζητά το ευρωκοινοβούλιο - στην Ελλάδα το έχουμε ήδη!

February, 26, 2018


Ένα τουλάχιστον εργαλείο σύγκρισης τιμών ρεύματος ζητά το ευρωκοινοβούλιο - στην Ελλάδα το έχουμε ήδη!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο (energypress.gr στις 26/2/1018) η επιτροπή ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισε χθες υπέρ της ενδυνάμωσης των καταναλωτών ηλεκτρισμού με συγκεκριμένα μέτρα που πρόκειται να φέρουν αλλαγές σε σχέση με ότι ισχύει σήμερα.

Πιο αναλυτικά, το ΕΚ θα προτείνει στις τριμερείς διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη τα εξής:

Πρώτον, να υπάρχει σε κάθε χώρα ένα εργαλείο σύγκρισης των διάφορων τιμολογίων και χρεώσεων για όλους τους προμηθευτές, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από αυτούς και θα στηρίζεται σε έναν αποτελεσματικό αλγόριθμο.

Ω του θαύματος! Το allazorevma.gr ταιριάζει απόλυτα στην περιγραφή αφού συγκρίνει όλα τα δημόσια διαθέσιμα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και ο αλγόριθμος υπολογισμού του ακολουθεί συγκεκριμένες Ευρωπαϊκές οδηγίες 

Δεύτερον, οι καταναλωτές θα μπορούν να αποσύρονται από ένα συμβόλαιο δίχως να τους επιβάλλονται χρεώσεις. Εδώ υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αφού πολλά προγράμματα αυτήν την στιγμή στην ελληνική αγορά συνοδεύονται από ποινή αποχώρησης 

Τρίτον, από τις αρχές του 2022, η αλλαγή Παρόχου ρεύματος θα πρέπει να είναι εφικτή εντός 24 ωρών.  Να σημειωθεί ότι στις 9/3/2016 είχαμε την πιο γρήγορη αλλαγή Παρόχου μέσω του allazorevma.gr - εντός 16 ωρών!!.  Ο συνήθης όμως μέσος όρος είναι της τάξεως των μερικών ημερών. Ο συνδυασμός όμως αλλαγής μέσω του allazorevma.gr που προσφέρει συμπλήρωση στοιχείων και αποστολή έγγραφων ηλεκτρονικά είναι συνήθως ο ταχύτερος!

Τέταρτον, οι λογαριασμοί θα πρέπει να δείχνουν την πραγματική κατανάλωση ενέργειας, την προθεσμία πληρωμής, τις πληροφορίες επικοινωνίας της εταιρείας και τους κανόνες για την αλλαγή προμηθευτή και το διακανονισμό διαφορών. Πεδίο λαμπρό για βελτίωση των Παρόχων στην Ελλάδα! 

allazorevma.gr