Το κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ) αλλάζει

March, 2, 2018


Το κοινωνικό τιμολόγιο  (ΚΟΤ) αλλάζει

Οι αιτήσεις ένταξης στο νέο ΚΟΤ θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. (www.idika.gr) από τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

Όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του  ΚΟΤ ή του ειδικού Τιμολογίου Πολυτέκνων (ΓΤ) θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση μέχρι την 30η Απριλίου 2018.

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο. 

Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, ή τη σύζυγό του με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ήδη στο όνομά του ή της συζύγου του.

Κάθε νοικοκυριό λαμβάνει το ΚΟΤ μόνον για την παροχή της κύριας κατοικίας.

Υπάρχουν 2 κατηγορίες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου:

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Α απαιτείται να υπάρχει εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης). και προσφέρεται έκπτωση στην τιμή 75 ευρώ/MWh στην χρέωση προμήθειας και απαλλαγή από χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ). Σχεδόν μηδενίζονται λοιπόν τα έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα για αυτήν την κατηγορία.

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Β εξετάζονται εκ νέου τα προβλεπόμενα κριτήρια, και προσφέρεται έκπτωση 45 ευρώ/MWh στην χρέωση προμήθειας 

Να σημειωθεί ότι το K.O.T. εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου που κυμαίνονται ανάμεσα στις 1.400 με 2.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο

 

allazorevma.gr