Τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο;

March, 16, 2018


Τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο;

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι από την αρχή του 2018 οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό προμηθευτή από τον υφιστάμενο, όπως και στο ρεύμα.

Ο διαφορετικός αυτός προμηθευτής μπορεί να είναι ένας από τους δύο προμηθευτές φυσικού αερίου που υπάρχουν ήδη (Φυσικό Αέριο, Ζενίθ) ή όποιος Πάροχος Ηλεκτρισμού έχει πάρει άδεια και για προμήθεια φυσικού αερίου (μέχρι στιγμής δύο μόνο έχουν ανακοινώσει προσφορές με φυσικό αέριο). Η επιλογή συνεπώς από "ένα και μοναδικό" έγινε "έναν από πολλούς"  παρόχους που προσφέρουν φυσικό αέριο και ρεύμα.

Στην πράξη το θέμα αφορά κατά κύριο λόγο τους καταναλωτές φυσικού αερίου και μόνο (που είναι περίπου 500 χιλιάδες έναντι των 7 εκατομμυρίων στο ρεύμα). Οι καταναλωτές αυτοί (πελάτες ήδη της Ζενίθ και του Φυσικού Αερίου) μπορούν να επιλέξουν να αλλάξουν προμηθευτή αερίου αλλά και ρεύματος ταυτόχρονα (έχοντας την επιλογή να μείνουν στον υφιστάμενο πάροχο φυσικού αερίου, προμηθευόμενοι και ρεύμα από αυτόν).

Αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουν οι χρήστες του allazorevma.gr  είναι ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, η σύγκριση και επιλογή της φθηνότερης λύσης μπορεί να γίνει μόνο με βάση το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα τιμολόγια φυσικού αερίου δεν είναι ακόμα συγκρίσιμα μεταξύ τους και οι πάροχοι ηλεκτρισμού που ξεκίνησαν δεν τα έχουν τυποποιήσει επαρκώς.

Συνεπώς, για να είναι πλήρως ενημερωμένοι οι χρήστες μας, περιλάβαμε τις "προσφορές "πακέτων" ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην σελίδα μας "Προσφορές Διπλής ενέργειας" . Όταν τα τιμολόγια σταθεροποιηθούν, επιφυλασσόμαστε να τα περιλάβουμε στην σύγκριση είτε ως μεμονωμένη παροχή φυσικού αερίου είτε σε "πακέτο"¨με το ρεύμα 
 

allazorevma.gr