Τα λόγια πετούν - τα γραπτά μένουν

March, 23, 2018


Τα λόγια πετούν - τα γραπτά μένουν

Λόγια - πολλά λόγια στον τηλέφωνο και στην τηλεόραση. Εκπτώσεις, διευκολύνσεις όλα τα καλά. Λόγια που πετούν ("έπεα πτερόεντα" που έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι).Μήπως να το δούμε με την ησυχία μας και στο allazorevma.gr; Όπου, αφού κάνουμε την σύγκριση, την τυπώνουμε κιόλας και την έχουμε μπροστά μας όταν μας ξαναπάρουν τηλέφωνο Για να μπορούμε τουλάχιστον να κάνουμε έξυπνες ερωτήσεις;
 

allazorevma.gr