Ο τέλειος Πάροχος θα πρέπει να έχει και ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του λογαριασμού (ebill)

April, 23, 2018


Ο τέλειος Πάροχος θα πρέπει να έχει και ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του λογαριασμού (ebill)

Για μας που η λιανική αγορά ηλεκτρισμού είναι πάθος, δεν μπορούμε παρά να ονειρευόμαστε συχνά τον τέλειο Πάροχο ηλεκτρισμού. 

Είναι αλήθεια  ότι ο τέλειος Πάροχος διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε καταναλωτή. Για την ομάδα όμως του allazorevma,gr o τέλειος Πάροχος θα πρέπει να έχει και ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του λογαριασμού (ebill) που θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη εκτός από την ηλεκτρονική πρόσβαση στους λογαριασμούς του να:

- Διαθέτει και ιστορικά στοιχεία της κατανάλωσης 
- Προσφέρει την δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης της μέτρησης  και ηλεκτρονικής εξόφλησης του λογαριασμού 
- Βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας  

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς και τι θεωρείτε ότι πρέπει να περιέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης του λογαριασμού; 

Οι 6 ερωτήσεις που ακολουθούν θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι είναι σημαντικό για εσάς 

Powered by 123FormBuilder | Report abuse

 

allazorevma.gr