Γερμανία: 20 Χρόνια Απελευθερωμένης Αγοράς Ενέργειας-Μαθήματα για την Ελλάδα

April, 30, 2018


Γερμανία: 20 Χρόνια Απελευθερωμένης Αγοράς Ενέργειας-Μαθήματα για την Ελλάδα

Η Verivox, η μεγαλύτερη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών στην Γερμανία, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού (το 1998) έκανε μια ανασκόπηση των επιπτώσεων στις επιλογές που έχουν και τις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές. 

Υπάρχουν κατ΄αρχήν τα δυσάρεστα νέα. Οι τιμές του ηλεκτρισμού στην Γερμανία στην διάρκεια των 20 ετών αυξήθηκαν ονομαστικά κατά 60% περίπου και είναι οι δεύτερες ακριβότερες στην Ευρώπη (από 17,11 λεπτά την κιλοβατώρα το 1998 σε 27,85 λεπτά το 2018). Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι η αύξηση αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου σε αυξημένους φόρους (ο ΦΠΑ είναι στο 19%), τέλη (μεταξύ των οποίων το μεγαλύτερο για την στήριξη των ΑΠΕ) και κόστος δικτύου (κυρίως λόγω της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ). Το κόστος της ενέργειας, δηλαδή το μέρος των τιμολογίων που υπόκειται στον ανταγωνισμό δεν ξεπερνά το 20% της συνολικής χρέωσης των τιμολογίων. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, το ανταγωνιστικό μέρος του οικιακού τιμολογίου στην Γερμανία είναι περίπου 6,5 λεπτά την κιλοβατώρα- στην Ελλάδα το φθηνότερο ανάλογο οικιακό τιμολόγιο είναι περίπου 7,5 λεπτά.

Υπάρχουν περισσότερα δυσάρεστα νέα. Περίπου το 65% των Γερμανών καταναλωτών ρεύματος είναι ακόμα - μετά από 20 χρόνια - στον ίδιο προμηθευτή που είχαν πάντα - συνήθως την δημοτική ηλεκτρική εταιρεία του δήμου τους με το ¨βασικό" ακριβό συμβόλαιο - παρ' όλο που ακόμα και ο τωρινός προμηθευτής τους είναι διατεθειμένος να προσφέρει καλύτερη τιμή αν το ζητήσουν! 

Τα καλά νέα τώρα. Οι Γερμανοί καταναλωτές που αλλάζουν Πάροχο (περίπου το 8% του συνόλου κάθε χρόνο δηλαδή περίπου 3,5 εκατομμύρια) απολαμβάνουν ετήσια ωφέλεια της τάξεως των 390 ευρώ στο ρεύμα και 600 ευρώ στο φυσικό αέριο (από ένα συνολικό κόστος περίπου 1,200 ευρώ για 4,000 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού και 1,300 ευρώ για 20,000 κιλοβατώρες φυσικού αερίου). Μπορούν δε να επιλέξουν στην περιοχή τους (ταχυδρομικό κώδικα) κατά μέσο όρο ανάμεσα από 170 (για τον ηλεκτρισμό) και 123 (για το φυσικό αέριο) ανταγωνιστικές εταιρείες.

Υπάρχουν μαθήματα για την ελληνική αγορά (που σημειωτέον έχει τυπικά απελευθερωθεί μόνο τρία χρόνια αργότερα από την γερμανική). Νομίζουμε ότι ναι  - υπάρχουν.

  • Ο αριθμός των ανταγωνιστικών εταιρειών στην αγορά μπορεί να είναι μεγαλύτερος ακόμα και από τον υφιστάμενο των 15 περίπου εταιρειών. Φαίνεται ότι το βέλτιστο οικονομικό μέγεθος επιχειρήσεων στην λιανική ηλεκτρισμού είναι σχετικά μικρό.
  • Ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών δεν θα αλλάξει ποτέ πάροχο - φαινόμενο που στην Ελλάδα ενισχύεται από την αδυναμία πληρωμής. Ίσως αυτό να είναι και μια χρήσιμη υπόδειξη για την ΔΕΗ που επιδοτεί τους καλοπληρωτές της χωρίς να το ζητήσουν.
  • Τα περιθώρια για εκπτώσεις στα τιμολόγια ειδικά για πρόσκτηση νέων πελατών είναι πολύ μεγαλύτερα από τα σημερινά.
  • Τα περιθώρια παράλογων αυξήσεων στις ρυθμισμένες χρεώσεις είναι επίσης πολύ μεγάλα - καλό είναι να τις αποφύγουμε (αν και η κατανόηση που δείχνουν οι Γερμανοί καταναλωτές είναι ανησυχητικά απεριόριστη)
  • Το κόστος προμήθειας ρεύματος στην χώρα μας έχει περιθώρια βελτίωσης (η χονδρική μας είναι στα 50 ευρώ την μεγαβατώρα όταν στην Γερμανία είναι στα 34)
  • Υπο -  κοστολογούμε το δίκτυό μας που σημαίνει ότι είναι πιθανό να βρεθούμε στην ανάγκη μεγάλων αυξήσεων στις χρεώσεις δικτύου στο μέλλον.
 

allazorevma.gr