Ο τέλειος Πάροχος πρέπει να έχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης λογαριασμού (ebill). Πάνω απ' όλα όμως καλές τιμές! Οι απαντήσεις σας

May, 10, 2018


Ο τέλειος Πάροχος  πρέπει να έχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης λογαριασμού (ebill). Πάνω απ' όλα όμως καλές τιμές! Οι απαντήσεις σας

Είναι αλήθεια  ότι ο τέλειος Πάροχος διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε καταναλωτή.

Για τους χρήστες όμως του allazorevma,gr, πράγματι  o τέλειος Πάροχος θα πρέπει να έχει και ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του λογαριασμού (ebill) που θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη εκτός από την ηλεκτρονική πρόσβαση στους λογαριασμούς του να προσφέρει τουλάχιστον την δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης της μέτρησης  και ηλεκτρονικής εξόφλησης του λογαριασμού.

Πάνω απ' όλα όμως θα πρέπει να έχει καλές τιμές! Υπάρχει όμως ένα 30% που απαντά ότι θα δεχόταν υψηλότερες τιμές αν υπήρχε η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Δεν είναι αμελητέο ποσοστό! Είναι αρκετοί για να προκαλέσουν  τους Παρόχους να τους ανακαλύψουν!.
  
Ακολουθεί ο πίνακας με τις απαντήσεις στις 6 σχετικές ερωτήσεις που σας θέσαμε 

 

allazorevma.gr