"Ημερήσια χρέωση ίση με την νυκτερινή"; να το δούμε λίγο καλύτερα;

June, 15, 2018


Έχουν εμφανιστεί πρόσφατα από πολλούς παρόχους τιμολόγια που προσφέρουν πολύ χαμηλή τιμή ενέργειας, ίση και μερικές φορές χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού τιμολογίου. Αυτό είναι και το κυριότερο μήνυμα με το οποίο προσπαθούν να προσελκύσουν την προσοχή των καταναλωτών. Αυτό στο οποίο δεν δίνεται 'έμφαση είναι ότι όλα αυτά τα τιμολόγια προβλέπουν πάγια χρέωση είτε ανά μήνα, είτε ανά τετράμηνο είτε και σε ετήσια βάση. 

Μια γενική παρατήρηση είναι ότι τα τιμολόγια με πάγιες χρεώσεις είναι ελκυστικότερα για μεγαλύτερες καταναλώσεις
 
Το allazorevma.gr σας παρουσιάζει σε έναν συγκριτικό πίνακα, την τιμή ενέργειας, την χρέωση παγίου (ανηγμένου σε ετήσια βάση για να είναι συγκρίσιμο), καθώς και την περίοδο ελάχιστης παραμονής όπου ισχύει. Επίσης έχει υπολογισθεί το τελικό κόστος ενέργειας για κάποιες τυπικές καταναλώσεις κιλοβατωρών τον χρόνο. Οι τιμές αφορούν οικιακό ημερήσιο τιμολόγιο (Γ1). Για να υπολογίσετε την δική σας ωφέλεια μπείτε στην ιστοσελίδα μας και εισάγετε την δική σας κατανάλωση. 

 

allazorevma.gr