Θεσπίστηκε το Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο,

July, 11, 2018


Θεσπίστηκε το Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο,


Προσφερεται ως ενίσχυση λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από δραστηριότητα της λιγνιτικής εξόρυξης και ηλεκτροπαραγωγής
 
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 2.400 kWh.

Το τιμολόγιο αυτό παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και συνίσταται σε έκπτωση επί του οικιακού τιμολογίου. Το ύψος της έκπτωσης για το τρέχον έτος 2018 καθορίστηκε σε 0,042 €/kWh. 

Στον παρακάτω  σύνδεσμο μπορεί να γίνει αναζήτηση αν μια συγκεκριμένη παροχή ρεύματος περιλαμβάνεται στους δικαιούχους.
 

allazorevma.gr