Σας ενοχλούν στο τηλέφωνο; Όχι το allazorevma.gr (εκτός αν το ζητήσετε!)

October, 23, 2018


Σας ενοχλούν στο τηλέφωνο; Όχι το allazorevma.gr (εκτός αν το ζητήσετε!)

Το τηλέφωνο είναι ένας άμεσος τρόπος να επικοινωνήσουν οι πάροχοι ηλεκτρισμού με τους καταναλωτές-υποψήφιους -πελάτες τους. Παρουσιάζει όμως προβλήματα. Πρέπει κατ΄αρχήν να ανακαλύψουν τον αριθμό του καταναλωτή που θα ενδιαφερθεί -αλλιώς στοχεύουν στην τύχη. Επιπλέον,στην περίπτωση αυτή υπάρχει κίνδυνος να ενοχλήσουν.  

Το allazorevma.gr προσφέρει στην αγορά  και τους καταναλωτές την λύση:
-Ποτέ δεν ενοχλεί στο τηλέφωνο αν ο καταναλωτής δεν το ζητήσει, 
-Όταν τηλεφωνεί, μετά από το αίτημα του καταναλωτή, απαντά πάντοτε ειδικός στα τιμολόγια όλων των παρόχων με αξιοπιστία ακρίβεια και αντικειμενικότητα.

Με το allazorevma.gr η πρωτοβουλία περνά στα χέρια του καταναλωτή. Θα θέλατε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο για ρεύμα;

 

allazorevma.gr