Ο μεγαλύτερος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα!

November, 2, 2018


Ο μεγαλύτερος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα!

Από το 2000 η ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη 
εκατοντάδων χιλιάδων πελατών και τώρα κάνει το επόμενο βήμα, αλλάζει και… γίνεται ΖeniΘ!

Ο 1ος και μεγαλύτερος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα προσφέρει
με τo πρόγραμμα  DUAL ENERGY :

Επιστροφή εγγύησης στο δεύτερο λογαριασμό σε περίπτωση πληρωμής με πάγια τραπεζική εντολή
Έκπτωση Συνέπειας15% «Κορυφαίος Πελάτης»
Ειδική Έκπτωση 10% DUAL ENERGY. 
-5% στην αναλογική χρέωση προμήθειας αερίου, με την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού

Το πρόγραμμα προϋποθέτει Ελάχιστη Παραμονή 12 μήνων

H έκπτωση 10% DUAL ENERGY. αφορά 

  • Είτε σε υφιστάμενους και νέους πελάτες που επιλέγουν συνδυαστικά και φυσικό αέριο και ρεύμα από τη ZeniΘ 
  • Είτε σε νέες αιτήσεις μέσω του allazorevma.gr μέχρι 31/1/2019
Με την έκπτωση 10% DUAL ENERGY, καθώς και την έκπτωση συνέπειας 15% ''κορυφαίου πελάτη'' η ΖeniΘ κατακτά την κορυφή της σύγκρισης του allazorevma,gr, με τιμές κάτω από τον φράγμα των 0,070€/kwh σε συγκεκριμένες ομάδες κατανάλωσης!!!


 

allazorevma.gr