Η Watt+Volt εντείνει τον ανταγωνισμό στους επαγγελματίες με νέες μειώσεις

January, 8, 2016


Η Watt+Volt εντείνει τον ανταγωνισμό στους επαγγελματίες με νέες μειώσεις

Σε νέες μειώσεις στα επαγγελματικά τιμολόγια προχώρησε η Watt+Volt με την έναρξη της καινούριας χρονιάς εντείνοντας εκ νέου τον ανταγωνισμό στη λιανική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. 

Αναλυτικότερα, οι μειώσεις ανά τιμολόγιο είναι οι εξής: 

- Στα Corporate Energy 21 και Corporate Energy 21B η χρέωση για ρεύμα μειώθηκε από 0,0925 €/kWh σε 0,08495 €/kWh (8,16%)
- Στα Corporate Energy 22 και Corporate Energy 22B η χρέωση για ρεύμα μειώθηκε από 0,0735 €/kWh σε 0,06895 €/kWh (6,19%) καθώς και η χρέωση ισχύος από 1,1 €/kW σε 1,0 €/kW (9,09%)
- Στα Corporate Energy 23 και Corporate Energy 23B η χρέωση για ρεύμα μειώθηκε από 0,0990 €/kWh σε 0,09795 €/kWh (1,06%)

Αξίζει να σημειώσουμε 2 σημαντικά στοιχεία: 

- Πριν την αλλαγή τιμοκαταλόγου της Watt+Volt, οι χρεώσεις των περισσότερων εναλλακτικών Παρόχων ήταν στο ίδιο επίπεδο. Μετά την κίνηση  της W+V, το allazorevma.gr υποθέτει ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι Πάροχοι αναπροσαρμόζοντας τις τιμές τους προς τα κάτω προς όφελος των επαγγελματιών καταναλωτών.

- Στους τέσσερις μήνες λειτουργίας του allazorevma.gr, είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται χαμηλότερη χρέωση ρεύματος σε επαγγελματικό τιμολόγιο (Γ21) σε σχέση με το οικιακό (Γ1). Αυτό αποτελεί ένα ιστορικό σταθμό στον δρόμο για την ορθολογικοποίηση (δηλαδή κοστοστρέφεια) των τιμολογίων του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα.
 

allazorevma.gr