ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "123allazo" από την εταιρεία CLARUS (allazorevma.gr)Η εταιρεία με την επωνυμία «CLARUS ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λυκαβηττού 1Α, 10672, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών, διοργανώνει, ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet), την προωθητική ενέργεια υπό τον τίτλο “123allazo" που αφορά στη διεξαγωγή διαγωνισμού όπου ένας (1) τυχερός αριθμός θα κερδίσει τον ποσό των 150€ και οκτώ (8) τυχεροί αριθμοί θα κερδίσουν τον ποσό των 20€ ο καθένας. O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (https://allazorevma.gr/). Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η Διοργανώτρια. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης του νικητή.  


2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του allazorevma.gr 

2.2 Αποκλείονται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και οι συγγενείς αυτών πρώτου (Α’) και δεύτερου (Β’) βαθμού και οι σύζυγοί τους. Ειδικά για τους ανήλικους συμμετέχοντες ορίζεται ότι απαιτείται να έχουν ενημερωθεί οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών και συναινούν στη συμμετοχή του ανηλίκου τέκνου τους στο Διαγωνισμό.  


3. ΔΩΡΑ

3.1 Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 3/11/2017 έως και τις 30/11/2017 και θα αναδείξει έναν (1) τυχερό αριθμό ο κάτοχος του οποίου θα κερδίσει τον ποσό των 150€ και οκτώ (8) τυχερoύς αριθμούς, οι κάτοχοι των οποίων, θα κερδίσουν τον ποσό των 20€ για τον κάθε αριθμό,  

3.2 Η απονομή του δώρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 των παρόντων όρων. 

3.3 Τα ανωτέρω δώρα παρέχονται στους νικητές, κατόχους των τυχερών αριθμών, από τη Διοργανώτρια. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

4.1 Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει να γνωρίζει η Διοργανώτρια το email και τον ταχυδρομικό κωδικό των συμμετεχόντων.

4.2 Ο Διαγωνισμός επικοινωνείται και διεξάγεται από τη Διοργανώτρια ως ακολούθως:

Το πρώτο γεωγραφικό διαμέρισμα του προγράμματος επιβράβευσης των χρηστών του allazorevma.gr ''123allazo'' είναι αυτό με αριθμό 10, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όσοι χρήστες μας διαμένουν στις περιοχές που  ο ταχυδρομικός τους κωδικός ξεκινά από 64 έως 69 (64,65,66,67,68,69 - ήτοι στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου)  μπορούν να λάβουν μέρος με τους εξής 3 τρόπους:


Με μία (1) συμμετοχή παίρνουν μέρος όσοι είναι  ήδη εγγεγραμμένοι στο newsletter μας ή έχουν ολοκληρώσει μια αξιολόγηση του παρόχου τους μέχρι σήμερα και από σήμερα μέχρι την Πέμπτη  30/11/2017 (με την προϋπόθεση ότι έχουν μοιραστεί μαζί μας τον ταχυδρομικό τους κωδικό).


Με επιπλέον δύο (2) συμμετοχές παίρνουν μέρος όσοι έχουν πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη αίτηση* για αλλαγή παρόχου μέχρι σήμερα και από σήμερα μέχρι την Πέμπτη 30/11/2017 μέσω του allazorevma.gr.


Τέλος, όσοι συστήσουν νέους χρήστες παίρνουν μέρος με  τρείς (3) επιπλέον συμμετοχές για κάθε νέο χρήστη που θα προχωρήσει σε ολοκληρωμένη αίτηση* από σήμερα μέχρι την Πέμπτη 30/11/2017 (συμπληρώνοντας την φόρμα πρόσκλησης).Κάθε συμμετοχή αντιστοιχεί σε έναν τυχερό αριθμό που θα σταλεί στους συμμετέχοντες με ηλεκτρονικό μήνυμα. 


Στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου, ένας (1) τυχερός αριθμός θα κερδίσει τον ποσό των 150€ και οκτώ (8) τυχεροί αριθμοί θα κερδίσουν τον ποσό των 20€ ο καθένας.


( *Ως ολοκληρωμένη αίτηση θεωρείται αυτή που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ) 


4.3 Έγκυρες για το Διαγωνισμό και την κλήρωση θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας όλων των συμμετοχών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε μέλος για υποβολή συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

4.4 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή του δώρου.5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΗ  

5.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τις 3 Νοεμβρίου 2017 έως τις 30 Νοεμβρίου 2017 (και ώρα 23:59 μ.μ.).

5.2 Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί για την ανάδειξη του νικητή, κλήρωση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή.

5.3 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, ενημερώνοντας προς τούτο το κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο.

5.4 Η ανακοίνωση των ονομάτων των αναδειχθέντων νικητών (Κατόχων των τυχερών αριθμών) θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τη Παρασκευή 1/12/2017, με προσωπικό μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλωσει (email), και θα έχουν στην διάθεσή τους 24 ώρες για να απαντήσουν στο ίδιο μήνυμα ότι αποδέχονται το δώρο. 


6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

6.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε στάδιο να μπορεί να ακυρώσει/ αποκλείσει  συμμετέχοντες για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους όρους,  οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

6.2 Η Διοργανώτρια, σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου.  


7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

7.1 Τα δώρα παραλαμβάνεται από τον κάθε νικητή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν από το αρμόδιο τμήμα της Διοργανώτριας, με το οποίο ο νικητής οφείλει να επικοινωνήσει το αργότερο 24 ώρες μετά την ενημέρωσή του ότι είναι ο τυχερός νικητής του διαγωνισμού, απαντώντας στο προσωπικό μήνυμα που έχει λάβει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, ώστε να επιβεβαιώσει την αποδοχή του δώρου.8. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ  

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει εν όλω ή εν μέρει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/ και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, προβαίνοντας προηγουμένως σε σχετική ανακοίνωση προς το κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/ και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η εν λόγω προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες - υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

8.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού από το Διαγωνισμό συμμετεχόντων οι οποίοι πραγματοποιούν κακόβουλη χρήση του Διαγωνισμού.

8.3 Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα δηλωθούν/ συμπληρωθούν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, 

8.4 Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών


9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

9.1 Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού, θα ανακοινωθούν με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξει η Διοργανώτρια. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/ και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της  το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς το ονόματα των νικητών.


allazorevma.gr