Τρείς Αλήθειες για το Ρεύμα – από το allazorevma.gr

“Πολλά ήταν τα ψέματα που είπαμε ως εδώ, ας πούμε και μια αλήθεια κι ας πέσει στο γιαλό”, τραγουδούσε ο Νιόνιος στο ¨Σημαία από Νάιλον”. Εμπνεόμενοι από ανάλογα αγωνιστικά και ανιδιοτελή αισθήματα φιλαλήθειας παραθέτουμε όχι μια αλλά τρείς αλήθειες για το, πεζό μεν, αλλά σημαντικό θέμα που αφορά τον οικογενειακό προϋπολογισμό πολλών Ελλήνων: Το ρεύμα.

Αλήθεια πρώτη. Η τιμή του ρεύματος έχει αυξηθεί κατά περίπου 40% για τον μέσο καταναλωτή σε σχέση με την περίοδο πριν την κρίση – δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2021. Παρ’ όλες τις επιδοτήσεις που ήταν από τις πιο γενναιόδωρες στην Ευρώπη. Η αύξηση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό και ακόμα μεγαλύτερη από την αύξηση στο εισόδημα των καταναλωτών.

Αλήθεια δεύτερη: Η τιμή του ρεύματος θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον και μάλιστα περισσότερο για τους μικρούς καταναλωτές από ότι για τους μεγαλύτερους. Αυτό γιατί θα αυξηθούν οι χρεώσεις (και ιδιαίτερα το πάγιο μέρος τους) στο ρυθμιζόμενο σκέλος των τιμολογίων. Δηλαδή σ’ αυτό που δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό είναι ήδη πραγματικότητα. Από τον Μάιο του ’23 η αύξηση στα ρυθμιζόμενα (χρέωση Δικτύων) έχει αυξήσει την τελική τιμή του ρεύματος (για τον μέσο καταναλωτή) κατά περίπου 7%. Στο άμεσο μέλλον αναμένεται νέα αύξηση στα ρυθμιζόμενα (χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας) με αποτέλεσμα την επί πλέον αύξηση κατά 5% της τελικής τιμής του ρεύματος.

Αλήθεια Τρίτη. Εδώ και περίπου ένα χρόνο η Κρατική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (γνωστή ως ΔΕΗ), ανταποκρινομένη όπως φαίνεται στα συμφέροντα του ενός εκ των δύο Αφεντάδων της, των ιδιωτών μετόχων (και με την ανοχή του άλλου Αφέντη που είναι το κράτος), συμπεριφέρεται περίπου σαν μια ιδιωτική κερδοσκοπική επιχείρηση. Προσπαθεί πλέον να εισπράξει τους λογαριασμούς της και τιμολογεί με βάση το κόστος της. Στοχεύοντας σε κέρδη, υπονομεύει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα που ήταν μέχρι τώρα η ανοχή στους κακοπληρωτές και η κατάχρηση τη δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά με την πώληση σε τιμές κάτω του κόστους.

Υπάρχουν περισσότερες “αλήθειες” στην αγορά του ρεύματος. Πληροφορίες που είτε δεν εμφανίζονται καθόλου στα ΜΜΕ (ακόμα και τα Κοινωνικά δίκτυα) είτε υποβαθμίζονται – στην καλύτερη περίπτωση λόγω άγνοιας. Εκτιμούμε ότι οι τρείς που προαναφέρθηκαν είναι οι σημαντικότερες που θα πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές αυτή την στιγμή. Οι οποίοι είναι και οι τελικοί κριτές για το αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το allazorevma.gr, ανεξάρτητο, αντικειμενικό, αξιόπιστο, είναι πάντα στη διάθεσή τους.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top