Δείκτης Τιμών Μαρτίου: Το Πάρτι των Παρόχων Καλά Κρατεί!

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Μαρτίου 2024 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Φεβρουαρίου 2024Ο Δείκτης Τιμών από 232,98 έπεσε στα 220,92 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δεν περιλαμβάνουν πλέον την κρατική επιδότηση – η οποία καταργήθηκε από την 1/1/24 – και μειώθηκαν από 85,78 σε 76,22 ευρώ την μεγαβατώρα. Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων ΥΚΩ από το allazorevma.gr.

Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, μειώθηκε από 134,46 σε 132,20 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών Παρόχων κυμάνθηκαν από 104,56 έως 149,42 με μέσο όρο τα 130,05 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σχέση με τον προηγούμενο μήνα (139,03). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (3/23-3/24), η μέση τιμή των εναλλακτικών Παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 32% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 33%. 
 
Στο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες.
Τον Μάρτιο η χονδρική τιμή είχε πτώση (-5,16%) σε σχέση με τον Φεβρουάριο*. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής σημείωσε μικρότερη πτώση (-1,68%). Το αποτέλεσμα είναι η σταθεροποίηση του μικτού περιθωρίου (27%) των Παρόχων σε επίπεδα ψηλότερα του Φεβρουαρίου (το πάρτι συνεχίζεται!). Υπάρχει όμως τον Μάρτιο διαφοροποίηση μεταξύ της υπό κρατικό έλεγχο εταιρείας Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και των εναλλακτικών παρόχων. Η συνολικά μικρή πτώση των ανταγωνιστικών χρεώσεων προήλθε από αύξηση των τιμών της ΔΕΗ (η οποία μείωσε την έκπτωση στην “βασική” της τιμή από 20% σε 10%) και πτώση των τιμών των εναλλακτικών παρόχων. Με συνέπεια το κίνητρο αλλαγής παρόχου από την ΔΕΗ σε εναλλακτικό Πάροχο να γίνει ισχυρότερο. Αν είναι αρκετό για να επηρεάσει το συντριπτικό μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ (73% των μετρητών) μένει να φανεί.
Αξίζει να σημειωθεί ως μια γενική παρατήρηση ότι ο Δείκτης παρουσιάζει μια εντυπωσιακή σταθερότητα τους τελευταίους 20 περίπου μήνες – από τους οποίους οι 16 ήταν σε καθεστώς επιδοτήσεων. Το ότι ο Δείκτης εξακολουθεί να μένει στα ίδια επίπεδα και μετά την κατάργηση της επιδότησης από 1/1/24, υποδεικνύει ότι η πτώση της χονδρικής τιμής τους πρώτους μήνες του ’24 απλώς υποκατέστησε την απώλεια της επιδότησης. Συνεπώς η θριαμβολογία του είδους “το ρεύμα έγινε φθηνότερο για τον καταναλωτή” μπορεί χωρίς δισταγμό να χαρακτηρισθεί με τον δημοφιλή τελευταία όρο “fake news”.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top