Για Ένα Λαικό Κρατικό Τιμολόγιο στο Ρεύμα

Επειδή ο Κύριος Υπουργός μας έχει κουράσει – πιθανόν γιατί βρίσκεται σε σύγχυση (αυτός και οι σύμβουλοί του) – και υπάρχει φόβος ότι η σύγχυση αυτή θα μεταδοθεί στους καταναλωτές, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια απλή – απλοϊκή πρόταση για το θέμα των τιμολογίων ρεύματος. Η πρόταση μας είναι να καθιερωθεί από 1/1/24 ένα Λαικό Τιμολόγιο στο οποίο θα μεταπέσουν υποχρεωτικά όλοι οι πελάτες της Κρατικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (της ΚΕΗ – γνωστής ως ΔΕΗ) και κατ’ επιλογή οι πελάτες των εναλλακτικών παρόχων. Δεδομένου ότι το τιμολόγιο θα αφορά κυρίως τα 5,7 εκατομμύρια πελάτες της ΚΕΗ (περίπου το 73% του συνόλου) το τιμολόγιο δεν θα είναι μόνο Λαικό αλλά και Κρατικό.

Το Λαικό Κρατικό αυτό τιμολόγιο θα έχει υπολογιστεί με βάση κοστολογικό έλεγχο της ΚΕΗ. Θα είναι προφανώς μεταβλητό με τον απλούστερο δυνατό τρόπο (δεν θα διαχωρίζεται η ρήτρα από την τιμή!) και θα αποτελεί το κάτω όριο της τιμής που θα επιτρέπεται να πουλάει η ΚΕΗ μέχρι το μερίδιο αγοράς της πέσει κάτω από το 35%. Με τιμή  που θα ανακοινώνεται “ex ante” – αρκεί να μεταφραστούν τα λατινικά ώστε να τα καταλαβαίνει και ο απλός καταναλωτής.

Οι εναλλακτικοί Πάροχοι θα παρέχουν – είμαστε σίγουροι χωρίς να χρειαστεί να επιβληθεί από τον Υπουργό – δικά τους ανταγωνιστικά προϊόντα (γιατί αλλιώς θα κινδυνεύσουν να χάσουν όλους τους πελάτες τους) σε ευθεία αναφορά με το  Λαικό Κρατικό τιμολόγιο. Επιπρόσθετα ελπίζουμε ότι ορισμένοι τολμηροί θα σχεδιάσουν και θα προσφέρουν σταθερά τιμολόγια έστω και λίγων μηνών (τριών, έξη κλπ). Με την προϋπόθεση ότι θα έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν στα σταθερά τιμολόγια (και μόνο σ ΄αυτά) ποινή για πρόωρη αποχώρηση η οποία θα απαγορεύεται στα μεταβλητά (είτε ως ποινή είτε ως δώρο/έκπτωση).

Θα μπορεί και η ΚΕΗ να προσφέρει Σταθερά τιμολόγια; Η άποψή μας είναι όχι μέχρι να πέσει το μερίδιό της κάτω από το 35% δεδομένου άλλωστε ότι έχει επιδείξει αθέμιτη συμπεριφορά στο παρελθόν (ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον ακόμα και της Επιτροπής Ανταγωνισμού).

Δεν θα προσπαθήσουμε να διαπαιδαγωγήσουμε τον Υπουργό δικαιολογώντας και τεκμηριώνοντας την πρότασή μας. Είμαστε σίγουροι ότι, αν απελευθερώσει από τα δεσμά της μικροπολιτικής τους συμβούλους του, θα μπορέσουν να το κάνουν αυτοί. Θα τα καταφέρουν ίσως καλύτερα και από τον γράφοντα (ίσως χρειαστούν λίγο πιο μακρόσυρτα κείμενα).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top