Το allazorevma.gr σας προσκαλεί να παίξουμε το παιχνίδι “ρήτρα ρήτρα είσαι εδώ”;

Ορισμένοι πάροχοι αναγκάζονται να χρεώσουν κάτι παραπάνω για να καλύψουν το αυξημένο κόστος της χονδρικής αγοράς χρησιμοποιώντας τον όρο των συμβάσεων τους για την οριακή τιμή. Το πρόβλημα για τον καταναλωτή είναι ότι η σχετική χρέωση εμφανίζεται σε διαφορετικά μέρη στον λογαριασμό και με διαφορετικό όνομα σε κάθε πάροχο.

  • Υπάρχουν Πάροχοι που κάνουν το σωστό. Τοποθετούν την χρέωση στις ανταγωνιστικές χρεώσεις και την ονομάζουν σωστά “Ρήτρα ΟΤΣ”
  • Ορισμένοι πάροχοι την ονομάζουν ” Ρήτρα προσαρμογής” ή “Ρήτρα Κόστους Προμήθειας” ή “Προσαύξηση σύμφωνα με το άρθρο 8.8” ή απλώς “ΟΤΣ” (κι όποιος κατάλαβε….)
  • Άλλοι πάροχοι τοποθετούν την χρέωση στις Συμπληρωματικές xρεώσεις στο κάτω μέρος του λογαριασμού
  • Τέλος υπάρχουν και πάροχοι που τις τοποθετούν στις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί παραπλάνηση του καταναλωτή γιατί η ρήτρα ΟΤΣ είναι μεν συμβατικά ορθή αλλά ΔΕΝ είναι ρυθμιζόμενη χρέωση.

Να σημειώσουμε ότι ΜΟΝΟ στο allazorevma.gr μπορείτε να συγκρίνετε τα προγράμματα ρεύματος με τον “Συντελεστή Επιβάρυνσης Ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος” εφόσον το επιλέξετε.

Με αυτό τον τρόπο βλέπετε τα αποτελέσματα με την πρόβλεψη μας για την χρέωση της ρήτρας μέσα στο έτος σύμφωνα με την πολιτική του κάθε παρόχου οπότε γνωρίζετε από πριν όλες τις χρέωσες. Ακόμη, χρησιμοποιώντας το σχετικό φίλτρο μπορείτε να δείτε στα αποτελέσματα μόνο τα προγράμματα που δεν χρεώνουν ρήτρα-υπάρχουν!!

Η αλλαγή παρόχου εξακολουθεί να συμφέρει – το allazorevma.gr σας δίνει την πραγματική εικόνα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top