Αλλάξτε Πάροχο πλήρως ηλεκτρονικά

Οι καταναλωτές ηλεκτρισμού μπορούν  να αλλάξουν Πάροχο, όνομα στον μετρητή,, ή να αιτηθούν επανασύνδεσης με πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία μέσα από το allazorevma.gr.
Η διαδικασία είναι εξαιρετικά εύκολη, γρήγορη και εντελώς δωρεάν.
  
Ο καταναλωτής εισάγει τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω μιας εύχρηστης ηλεκτρονικής φόρμας. Ο χρόνος που απαιτείται για να συμπληρωθεί είναι περίπου 3 λεπτά. Η φόρμα υποβάλλεται on-line. Το allazorevma.gr, αφού την ελέγξει και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, την προωθεί άμεσα στον Πάροχο που έχει επιλεγεί.
Αλλάζουμε τώρα ρεύμα λοιπόν, εύκολα γρήγορα και σωστά – τώρα και ηλεκτρονικά με το allazorevma.gr!!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top