Όταν Αλλάζουν Δεν Φεύγουν Μόνο από την ΔΕΗ!

November, 20, 2017


Όταν Αλλάζουν Δεν Φεύγουν Μόνο από την ΔΕΗ!

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του allazorevma.gr, της πρώτης ιστοσελίδας σύγκρισης τιμών ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, το τελευταίο εξάμηνο ένα ποσοστό 13% των καταναλωτών που άλλαξαν πάροχο μέσω στης ιστοσελίδας ήταν ήδη πελάτες εναλλακτικού παρόχου (τον Οκτώβριο που μας πέρασε το ποσοστό ανέβηκε ήδη στο 14,5%). Δεν έφυγαν συνεπώς από την ΔΕΗ αλλά από άλλο εναλλακτικό πάροχο. Το ποσοστό αυτό ίσως υποεκτιμά τον ρυθμό φυγής από εναλλακτικούς παρόχους, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να αλλάξει κανείς μέσω της ιστοσελίδας επιλέγοντας την ΔΕΗ.

Το ποσοστό του 13% εκτιμούμε ότι είναι στατιστικά σημαντικό, αφού οι αλλαγές παρόχου μέσω του allazorevma.gr στο εξάμηνο μετρώνται ήδη σε χιλιάδες. Θα είμαστε όμως πιο σίγουροι όταν γίνουν δημόσια διαθέσιμα από τον ΔΕΔΔΗΕ τα στοιχεία σχετικά με τις "αλλαγές εκπροσώπησης φορτίου" τα οποία μέχρι στιγμής τηρούνται ως ευλαβικό μυστικό χωρίς να δίνονται επαρκείς εξηγήσεις γι' αυτό. Τότε θα γίνει ίσως ορατό και διαφανές μεταξύ άλλων και το ποιος από τους εναλλακτικούς παρόχους έχει τις μεγαλύτερες "διαρροές" ως ποσοστό της πελατειακής του βάσης.
 

allazorevma.gr