Οι Τιμές του Ρεύματος Δεν Αυξήθηκαν στην Ελλάδα από το 2015

December, 5, 2017


Οι Τιμές του Ρεύματος Δεν Αυξήθηκαν στην Ελλάδα από το 2015

Θα μιλούσαμε για fake news  αλλά η πηγή είναι η Eurostat. Δημοσιεύθηκε τόσο στον ειδικό όσο και στον ευρείας κυκλοφορίας "σοβαρό" τύπο  και έγινε αφορμή για καυστικές δηλώσεις πολιτικών, πίνακας με την εξέλιξη των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος τα τελευταία 3 χρόνια (για την ακρίβεια το Α εξάμηνο του 15,16,17) στα κράτη μέλη της ΕΕ (και όχι μόνο). Στο πίνακα αυτό φαίνεται ότι η τιμή της κιλοβατώρας για οικιακούς καταναλωτές αυξήθηκε μεταξύ 2015 και 2017 στην Ελλάδα από 0,177 σε 0,194 ευρώ ανά κιλοβατώρα δηλαδή περίπου κατά 10%.  

Αυτό δεν είναι ίσως fake news είναι όμως α) σοβαρό λάθος σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών του allazorevma.gr και β) εντελώς παραπλανητική πληροφορία, γιατί στην περίοδο 2015 -2017 υπήρξε εντονότατος ανταγωνισμός στην αγορά που είχε ως αποτέλεσμα σημαντική πτώση των τιμών.

Όσον αφορά το λάθος. Οι δικοί μας υπολογισμοί δείχνουν ότι για οικιακούς πελάτες με κατανάλωση 2,500 κιλοβατώρες τον χρόνο (τριφασική παροχή) οι τιμές ήταν 0,192 το 2015, 0,191 το 2016 και 0,190 το 2017. Υπάρχει δηλαδή μικρή πτώση που οφείλεται σε ανεπαίσθητες μειώσεις σε ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Δίκτυο Μεταφοράς). Δεν μπορέσαμε να μαντέψουμε που έκανε το λάθος η Eurostat (ή αυτοί που τους προμήθευσαν τα δεδομένα)

Πέραν αυτού όμως, οι τιμές αυτές είναι υπολογισμένες με τις ονομαστικές χρεώσεις της ΔΕΗ στο ανταγωνιστικό σκέλος (0,0946 ευρώ για τις πρώτες 2,000 κιλοβατώρες το τετράμηνο). Ήδη από το καλοκαίρι του 2016 η ΔΕΗ δίνει έκπτωση 15% στο ανταγωνιστικό σκέλος στους πελάτες που πληρώνουν στην ώρα τους, οι δε εναλλακτικοί ανταγωνιστές της προσθέτουν σ' αυτό το 15% ακόμα ένα 12% περίπου για να προσελκύσουν πελάτες. Οι πραγματικές τιμές που αντιμετωπίζουν σήμερα οι καταναλωτές στην αγορά λοιπόν κυμαίνονται (στο σύνολό τους - ανταγωνιστικό και ρυθμιζόμενο) στα 0,16-0,175  ευρώ την κιλοβατώρα.

Όλη η παραπάνω ανάλυση δεν έχει καμία σχέση με τον υπολογισμό των ΥΚΩ (όπως στον πανικό και πιθανόν την άγνοιά του του ισχυρίσθηκε το αρμόδιο Υπουργείο), δεδομένου ότι δεν άλλαξε ο σχετικός τιμοκατάλογος μέσα την περίοδο παρά μόνο το επίπεδο κατανάλωσης ορισμένων πολιτών.

Η αλήθεια είναι συνεπώς ότι μεταξύ 2015 και 2017 η τιμή του ρεύματος συνολικά μειώθηκε σημαντικά (κατά τουλάχιστον 10% στον μέσο όρο) με την μείωση αυτή να οφείλεται στο ότι α) οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις μειώθηκαν ανεπαίσθητα και β) οι ανταγωνιστικές σημαντικά λόγω του ανταγωνισμού στη αγορά.  

Αναμένουμε τις νέες δηλώσεις των πολιτικών γιατί όπως είπε ένας σεβάσμιος Αμερικανός γερουσιαστής "ο καθένας έχει δικαίωμα στις δικές του απόψεις του αλλά όχι στα δικά του δεδομένα"
 

allazorevma.gr