Επιδότηση Συστημάτων Θέρμανσης στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 για δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης

January, 29, 2018


Επιδότηση Συστημάτων Θέρμανσης στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 για  δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης

Ξεκίνησε η δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με τη συμμετοχή της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής ως κεντρικός διαχειριστής της δράσης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,
β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΑΕ μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης, 
γ) είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 
δ) κατοικούν στην επιλέξιμη κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, μια κατοικία προκειμένου να υπαχθεί στη δράση πρέπει να βρίσκεται σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου, σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.200€/τ.μ. που ανήκουν στους δήμους: Πειραιώς, Ασπροπύργου, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Νέων Λιοσίων (Ιλίου), Ελευσίνας.


Powered by 123FormBuilder | Report abuse

 

allazorevma.gr