Νοικιάζετε σπίτι; Αλλάξτε Πάροχο Ρεύματος γιατί η ΔΕΗ περνάει "νευρική κρίση"

September, 6, 2018


Νοικιάζετε σπίτι; Αλλάξτε Πάροχο Ρεύματος γιατί  η ΔΕΗ περνάει

Η συμβουλή μας αυτή είναι αποτέλεσμα παραπόνων πολλών φίλων και χρηστών μας.  Προσπαθήστε να πείσετε τον νοικάρη σας να μην μείνει  στην ΔΕΗ! Ο λόγος είναι  ότι με εναλλακτικό πάροχο η πιθανότητα να αφήσει φέσια όταν φύγει είναι μηδαμινή. Αντίθετα με την ΔΕΗ, που είναι πιο χαλαρή, θα έχετε πρόβλημα γιατί η Δημόσια Επιχείριση είναι πιθανό (λειτουργώντας στα όρια της νομιμότητας) να ζητάει από σας ή από τον επόμενο ένοικό σας τα χρωστούμενα με τρόπο ιδιαίτερα ενοχλητικό!

Η ΔΕΗ περνάει μια περίοδο "νευρικής κρίσης" - ας την αποφύγουμε όσο μπορούμε τουλάχιστον μέχρι να της περάσει!
 

allazorevma.gr