Προσοχή! Οι τιμές ανεβαίνουν - δεν είναι καιρός για ...δεσμεύσεις

October, 2, 2018


Προσοχή! Οι τιμές ανεβαίνουν - δεν είναι καιρός για ...δεσμεύσεις

Οι τιμές χονδρικής του ρεύματος έχουν πάρει εδώ και μερικούς μήνες ανοδική τροχιά. Αυτό θα περάσει σιγά σιγά και στις τιμές λιανικής. Ήδη σιωπηρά πολλοί πάροχοι άρχισαν να εφαρμόζουν ρήτρα οριακής (δηλαδή χονδρικής) τιμής η οποία εξουδετερώνει οποιαδήποτε υπόσχεση περί... σταθερής τιμής.

Το allazorevma.gr συνιστά λοιπόν στους καταναλωτές: Αυτή είναι ακριβώς η περίοδος που πρέπει να αποφευχθούν τιμολόγια που απαιτούν ελάχιστη παραμονή. Είναι σημαντικό να διατηρήσει ο καταναλωτής την ευελιξία ώστε να μπορεί χωρίς κόστος να εκμεταλλευτεί τις καλύτερες προσφορές στην αγορά τους επόμενους μήνες.
 

allazorevma.gr