Μπορώ να αλλάξω Πάροχο ενώ έχω ρύθμιση οφειλών στον υφιστάμενο;

January, 25, 2019


Μπορώ  να αλλάξω Πάροχο ενώ έχω ρύθμιση οφειλών στον υφιστάμενο;

Η απάντηση κατ' αρχήν είναι Ναί. Εάν έχετε ενεργή εξυπηρετούμενη ρύθμιση οφειλών στον τωρινό σας Πάροχο μπορείτε να κάνετε αίτηση αλλαγής Παρόχου. 

Για να σας δεχθεί όμως ως πελάτη, ο νέος Πάροχος, θα πρέπει το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπόλοιπου να βρίσκεται εντός ενός ορίου. Το όριο αυτό διαφέρει από Πάροχο σε Πάροχο και συνήθως ορίζεται σε αριθμό ληξιπρόθεσμων λογαριασμών που είναι υπό ρύθμιση.

Σημειώστε πάντως, ότι μέχρι να αποπληρωθεί η οφειλή στο προηγούμενο σας Παροχο, αυτός έχει την δυνατότητα ,εάν η ρύθμιση δεν εξυπηρετείται, να αιτηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης της παροχής σας. 

Το allazorevma.gr  είναι στην διάθεση σας να σας συμβουλεύσει και να σας βοηθήσει στην επιλογή του κατάλληλου παρόχου στην περίπτωση που έχετε ρύθμιση.
 

allazorevma.gr