Νέο! Τα "Μαγικά φίλτρα" του allazorevma.gr!

February, 5, 2019


Νέο! Τα

Το allazorevma.gr ανανεώθηκε και εμπλουτίσθηκε! Οι χρήστες μας πλέον έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τα κριτήρια/φίλτρα με βάση τα οποία θα γίνει η σύγκριση των τιμολογίων ρεύματος. Με τον τρόπο αυτό περιορίζουν  τις επιλογές τους στα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν ανεξαρτήτως τιμής. 

Τα "μαγικά μας φίλτρα" κάνουν την διαδικασία  επιλογής τιμολογίου για τους χρήστες μας πιο εύκολη, γρήγορη αλλά και διασκεδαστική (δοκιμάστε την και θα μας θυμηθείτε!). Από την άλλη μεριά, δίνουν  την δυνατότητα στους Παρόχους να διαφοροποιηθούν προσαρμόζοντας τις προτάσεις τους στις ιδιαίτερες ανάγκες των καταναλωτών. 

Δείτε τα φίλτρα που είναι ενεργά και τους ορισμούς τους ή ακόμα καλύτερα δείτε στην πράξη πηγαίνοντας τώρα στην  σύγκριση

 ΜΟΝΟ ΡΕΥΜΑ 'Η ΔΙΠΛΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
Επιλογή μεταξύ τιμολογίων μόνο ρεύματος ή διπλού καυσίμου (ρεύμα και αέριο). Στα φίλτρο “προσφορές διπλού καυσίμου” περιλαμβάνονται μόνο όσα τιμολόγια διπλού καυσίμου παρέχουν κίνητρα στο ρεύμα λόγω επιλογής και αερίου από τον καταναλωτή


 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ
Τιμολόγια μόνο των Παρόχων με τους οποίους συνεργάζεται το allazorevma.,gr στην online διεκπεραίωση αιτήσεων


 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ALLAZOREVMA
Τιμολόγια για τα οποία ο Πάροχος προσφέρει ειδικά κίνητρα για την αλλαγή παρόχου μέσω του allazorevma.gr

ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
Τιμολόγια για τα οποία δεν προβλέπεται οποιαδήποτε ποινή πρόωρης αποχώρησης

ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Τιμολόγια για τα οποία δεν παρέχεται έκπτωση εμπρόθεσμης πληρωμής