Ευχαριστούμε για την Συμμετοχή στην Εκστρατεία για τις Ρήτρες- οι Πρώτες Εντυπώσεις

February, 15, 2019


Ευχαριστούμε για την Συμμετοχή στην Εκστρατεία για τις Ρήτρες- οι Πρώτες Εντυπώσεις

Η συμμετοχή των φίλων του allazorevma.gr στην έρευνα για τις ρήτρες οριακής τιμής (ΟΤΣ) είναι εντυπωσιακή. Έχουμε ήδη στην διάθεσή μας, μόλις τρεις ημέρες μετά την έναρξη της προσπάθειας, δεκάδες πρόσφατους λογαριασμούς όλων σχεδόν των Παρόχων. Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες. Σκοπεύουμε  να παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα τα ποσοτικά στοιχεία ανά πάροχο με βάση ακόμα πλουσιότερο δείγμα. Στο παρόν σημείωμα παραθέτουμε ορισμένες ποιοτικού χαρακτήρα παρατηρήσεις  από τους λογαριασμούς που έχουμε στη διάθεσή μας.

Πρώτη παρατήρηση η ονοματολογία. Οι Πάροχοι ονομάζουν την ρήτρα με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Από το "Ρήτρα ΟΤΣ" (χωρίς επεξήγηση του τι σημαίνουν τα αρχικά) σε "Ρήτρα Αναπροσαρμογής" μέχρι "Ρήτρα Κόστους Προμήθειας". Προτείνουμε να συμφωνήσουν όλοι σε ένα όνομα πριν το επιβάλει με την γνωστή της αυστηρότητα η ΡΑΕ για λόγους διαφάνειας και συγκρισιμότητας.

Πιο ενδιαφέρουσα (την βρήκαμε ιδιαίτερα διασκεδαστική) είναι η θέση της ρήτρας στον λογαριασμό. Μόνο δύο από τους Παρόχους την τοποθετούν εκεί που πρέπει - δηλαδή στις ανταγωνιστικές χρεώσεις. Οι περισσότεροι την τοποθετούν σε άλλο σημείο του λογαριασμού,  κάτω από επικεφαλίδες που εμμέσως αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι χρεώσεις ρυθμιζόμενες ή τρίτων και όχι ευθύνη του παρόχου.

Κανένας πάροχος δεν δίνει πληροφορίες για την βάση και την μέθοδο υπολογισμού της ρήτρας. Παραθέτουν απλώς ένα ποσό. Από τις δεκάδες λογαριασμούς που είδαμε μόνο σε ένα υπάρχει υπολογισμός (μεγαβατώρες επί τιμή ανά μεγαβατώρα) ο οποίος όμως είναι άχρηστος γιατί δεν υπάρχει επεξήγηση των ποσών τέτοια ώστε να επαληθευθεί  ο υπολογισμός από τρίτο.

Ένα ενοχλητικό χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι το ποσοστό της ρήτρας επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων διαφέρει από λογαριασμό σε λογαριασμό της ίδιας ημερομηνίας έκδοσης του ίδιου Παρόχου! Αυτό και μόνο είναι ένδειξη προβλήματος αξιοπιστίας της μεθόδου υπολογισμού. 

Δεν κατέστη δυνατό επίσης να αντιστοιχίσουμε το ποσοστό χρέωσης ρήτρας με το ανώτατο όριο πάνω από το οποίο οι πάροχοι προβλέπουν στις συμβάσεις τους ότι εφαρμόζεται η ρήτρα. Πάροχοι με το ίδιο άνω όριο (πχ 55 ευρώ) χρεώνουν διαφορετικό ποσοστό ρήτρας ΟΤΣ για λογαριασμούς ίδιας ή παραπλήσιας ημερομηνίας έκδοσης (υπάρχει εξήγηση - σε επόμενο σημείωμα μόνο για φανατικούς των τιμολογίων)

Τέλος είμαστε σε θέση να δώσουμε ορισμένες γενικές πληροφορίες: Από την έρευνά μας προκύπτει μέχρι στιγμής ότι υπάρχουν πάροχοι που δεν χρεώνουν Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος παρ' όλο που έχουν φροντίσει να υπάρχει σχετικός όρος στις συμβάσεις προμήθειας που υπογράφουν με τους πελάτες τους. Προκύπτει επίσης ότι αυτοί οι πάροχοι που χρεώνουν ρήτρα, στην ουσία αυξάνουν μέσω της ρήτρας την ανταγωνιστική τιμή σε ποσοστό διαφορετικό ο καθένας. Η αύξηση αυτή κυμαίνεται  από 4% μέχρι ...33% (σε λογαριασμούς που εκδόθηκαν το πρόσφατο τρίμηνο). Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι η ρήτρα εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε οικιακούς και μικρούς εμπορικούς πελάτες και όχι σε πελάτες Μέσης Τάσης η μεγάλους Χαμηλής Τάσης (Γ22) οι οποίοι έχουν σχεδόν όλοι τηλεμέτρηση και θεωρητικά (!) θα έπρεπε να ήταν οι πρώτοι στους οποίους θα προσφέρονταν (ατομικά) τιμολόγια με ρήτρες μεταβολής της χονδρικής τιμής.

Η έρευνά μας απεδείχθη παραγωγική, διαφωτιστική και ... διασκεδαστική! Θα γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα όταν αναλύσουμε και παρουσιάσουμε τα ποσοτικά στοιχεία ανά πάροχο την επόμενη εβδομάδα!
 

allazorevma.gr