Ιστορίες Ρεύματος για ....Αγρίους

March, 8, 2019


Ιστορίες Ρεύματος για ....Αγρίους

Πραγματική ιστορία (Έχουν τροποποιηθεί στοιχεία που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τον καταναλωτή και τον πάροχο): Η Κυρία ΒΓ είχε αλλάξει πάροχο ηλεκτρισμού εδώ και 3 χρόνια και ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένη τόσο από την εξυπηρέτηση όσο και από τις τιμές του νέου της παρόχου. Μέχρι την ημέρα που της τηλεφώνησε κάποιος εκπροσωπώντας τον πάροχο της και της πρότεινε να αλλάξει στον ίδιο πάροχο αλλά σε φθηνότερο τιμολόγιο δηλαδή σε τιμολόγιο με χαμηλότερη τιμή κιλοβατώρας. Γιατί όχι, σκέφτηκε και συμφώνησε. Σε ένα μήνα πήρε τον πρώτο της λογαριασμό με το νέο τιμολόγιο. Ανακάλυψε τότε ότι πλήρωνε το ρεύμα ακριβότερα! Η εξήγηση ήταν απλή: Το νέο τιμολόγιο είχε χαμηλή χρέωση αλλά είχε και πάγιο. Η κατανάλωσή της δεν ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να αντισταθμίζεται το κόστος του παγίου από την χαμηλότερη τιμή κιλοβατώρας. Επικοινώνησε άμεσα με τον Πάροχό της. Η απάντηση ήταν το χαριστικό κτύπημα. "Ευχαρίστως να σας μεταφέρουμε στο παλιό σας τιμολόγιο αλλά θα χρεωθείτε εφάπαξ 50 ευρώ γιατί η ισχύουσα σύμβαση σας προβλέπει υποχρεωτικό ελάχιστο χρόνο παραμονής 2 χρόνια!"

Να σημειώσουμε ότι η κυρία ΒΓ θα είχε αποφύγει τις δυσάρεστες αυτές εκπλήξεις αν είχε συμβουλευθεί το allazorevma.gr πριν συμφωνήσει σε οτιδήποτε της προσφέρθηκε στο τηλέφωνο. 

allazorevma.gr