Ενημέρωση σχετικά με την Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος

March, 15, 2019


Ενημέρωση σχετικά με την  Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος

Οι χρήστες μας εξακολουθούν να μας προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την χρέωση ρήτρας από τους Παρόχους. Τα νεώτερα με βάση και τις δικές μας έρευνες:

  - Τα ΕΛΤΑ περιλαμβάνουν στην σύμβασή τους πλέον ρήτρα ΟΤΣ με άνω όριο τα 65 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν ρήτρα στις συμβάσεις προμήθειας απλώς ορισμένοι επιλέγουν να μην την ενεργοποιήσουν.

 - Η Ζενιθ, παρ΄όλο που έχει όρο για ρήτρα, με βάση λογαριασμούς που έχουμε πλέον στην διάθεσή μας, δεν την  έχει ενεργοποιήσει


Θερμές ευχαριστίες ακόμα μια φορά στους φίλους χρήστες μας για την βοήθειά τους στην εκστρατεία μας με σκοπό να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ρητρών

 

allazorevma.gr