Ελευθερία και ....δώρο 10€

March, 22, 2019


Ελευθερία και ....δώρο 10€

Υπάρχουν ελεύθερα προγράμματα ρεύματος. Ναι! τα προγράμματα χωρίς ελάχιστη παραμονή σας δίνουν την ελευθερία να φύγετε όποτε εσείς θέλετε - χωρίς ποινή!

Μπορείτε να τα βρείτε επιλέγοντας το φίλτρο της ιστοσελίδας μας "χωρίς ελάχιστη παραμονή"

Με την ευκαιρία του εορτασμού του "Ελευθερία η Θάνατος" , το allazorevma.gr  προσφέρει δώρο 10 ευρώ  σε όλους τους χρήστες που θα αλλάξουν Πάροχο από τις 22 μέχρι τις 25 Μαρτίου μέσω της ιστοσελίδας σε ένα από τα παρακάτω ''ελεύθερα'' προγράμματα χωρίς ελάχιστη παραμονή:  

bonus time 

 Volton Free 

   Volterra ειδική προσφορά 

    Watt+Volt Liberty
 

Το ποσό των 10 ευρώ θα πιστωθεί σε εσάς από το allazorevma.gr μετά από την επιτυχή αλλαγή Παρόχου (αλλαγή "εκπροσώπησης")


 

allazorevma.gr