Σημαντική Ενημέρωση: To allazorevma.gr υπολογίζει πλέον και την χρέωση ρήτρας ΟΤΣ

April, 23, 2019


Σημαντική Ενημέρωση: To allazorevma.gr υπολογίζει πλέον και την χρέωση ρήτρας ΟΤΣ

To allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, ανακοινώνει μια ακόμα καινοτομία: Οι χρήστες μας μπορούν πλέον να επιλέξουν, αν το επιθυμούν,  να πάρουν τα αποτελέσματα της σύγκρισης  υπολογισμένα με εκτίμηση της επιβάρυνσης μέσω της χρέωσης ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος.

Ο εμπλουτισμός αυτός του αλγορίθμου κατέστη αναγκαίος διότι η χρήση της ρήτρας είναι πλέον γενική πρακτική στον κλάδο και έχει σημαντική επίπτωση στις πραγματικές τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές 

Ο υπολογισμός του Συντελεστή Επιβάρυνσης λόγω Ρήτρας ΟΤΣ είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης των συμβάσεων προμήθειας από το allazorevma.gr, της διαβούλευσης με τους παρόχους και της έρευνας που διεξήγε η ιστοσελίδα μεταξύ των χρηστών της οι οποίοι, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση,  μας διέθεσαν  εκατοντάδες πραγματικούς πρόσφατους λογαριασμούς.  

Ο Συντελεστής Επιβάρυνσης θα αναθεωρείται σε μηνιαία βάση. Η συνεχής υποστήριξη της προσπάθειας μέσω της αποστολής λογαριασμών από τους χρήστες μας είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να επιβλέπουμε καλύτερα στην αγορά


 

allazorevma.gr