Οι τιμές στο ρεύμα αυξήθηκαν - Αλλάξτε Πάροχο Τώρα!

May, 7, 2019


Οι τιμές στο ρεύμα αυξήθηκαν - Αλλάξτε Πάροχο Τώρα!

Υπάρχει ένας σημαντικός λόγος γιατί οι καταναλωτές πρέπει να δουν ξανά την αγορά ρεύματος αυτή την εποχή.Ο λόγος είναι ότι έχουν ανέβει οι τιμές! 

Η ΔΕΗ μείωσε την έκπτωση στους καλοπληρωτές από το 15% στο 10% και οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν αυξήσει σιωπηρά τις δικές τους χρεώνοντας την περίφημη ρήτρα οριακής τιμής.

Η ιστοσελίδα μας είναι ο ευκολότερος τρόπος για την έρευνα αγοράς αλλά και η ΜΟΝΗ αξιόπιστη πηγή που είναι διαθέσιμη σήμερα στον καταναλωτή που θέλει να έχει μια ρεαλιστική εκτίμηση για την επίπτωση των ρητρών Οριακής Τιμής στο συνολικό όφελός του από την αλλαγή παρόχου.

Ώρα για αλλαγή - ώρα για allazorevma.gr

 

allazorevma.gr