Ρεύμα χωρίς ρήτρες - μόνο στο allazorevma.gr

May, 14, 2019


Ρεύμα χωρίς ρήτρες - μόνο στο allazorevma.gr

Υπάρχουν τιμολόγια παρόχων που δεν χρεώνουν ρήτρες οριακής τιμής συστήματος; Ναι υπάρχουν. Οι έλληνες καταναλωτές μπορούν να τα δούν ΜΟΝΟ στο allazorevma.gr  χρησιμοποιώντας το φίλτρο "Χωρίς ρήτρα ΟΤΣ" της ιστοσελίδας.

Η διευκόλυνση αυτή έρχεται  να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα δυνατότητα (που επίσης δίνει ΜΟΝΟ το allazorevma.gr) να δεί ο χρήστης τα αποτελέσματα της σύγκρισης με βάση την εκτίμηση για την επιβάρυνση όλων των τιμολογίων με την Ρήτρα Οριακής Τιμής.

Η αλλαγή παρόχου εξακολουθεί να συμφέρει - το allazorevma,gr  σας δίνει την πραγματική εικόνα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
 

allazorevma.gr