Εχετε ερωτήματα σχετικά με τις ρήτρες στο ρεύμα; το allazorevma.gr απαντά:

May, 21, 2019


Εχετε ερωτήματα σχετικά με τις ρήτρες στο ρεύμα; το allazorevma.gr απαντά:

1) Υπάρχουν τιμολόγια που δεν χρεώνουν "ρήτρα οριακής τιμής συστήματος";

Ναι υπάρχουν - μπορείτε να τα βρείτε εύκολα ΜΟΝΟ  στο allazorevma.gr επιλέγοντας να δείτε τα αποτελέσματα της σύγκρισης με το φίλτρο "Χωρίς ρήτρα ΟΤΣ"

2) Πόσο θα είναι το όφελος αν αλλάξω πάροχο με υπολογισμένη την ρήτρα οριακής τιμής συστήματος;

Μπορείτε να το δείτε ΜΟΝΟ στο allazorevma.gr απαντώντας Ναι στην ερώτηση

"Θέλετε τα αποτελέσματα της σύγκρισης να λαμβάνουν υπ΄όψιν τον "Συντελεστή Επιβάρυνσης Ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος";


 

allazorevma.gr